CÜR Music

Boldly Going Where No Other Music App Has Gone Before…

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars

Albums by Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Adisankaracharya’s - Sivananda Lahari
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Aditya Hridayam And Soorya Stotras
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Agni Sahasranamam Agni Upaasana

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Agni Sahasranamam Agni Upaasana

Released 1/1/2007
 1. Agni Sahasranamam Agni Upaasana - Part 1 31:35
 2. Agni Sahasranamam Agni Upaasana - Part 2 15:29
 3. Agni Sahasranamam Agni Upaasana - Part 3 7:36
 4. Agni Sahasranamam Agni Upaasana - Part 4 5:08
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Agni Sahasranamavalli Agni Upaasana

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Agni Sahasranamavalli Agni Upaasana

Released 1/1/2007
 1. Agni Sahasranamavalli Agni Upaasana 70:53
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Ancient Chants
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Arunachaleshwara Sahasranmavali

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Arunachaleshwara Sahasranmavali

Released 1/1/2006
 1. Arunachaleshwara Sahasranmam 31:01
 2. Arunachaleshwara Sahasranmam[Continued] 31:00
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Ashtottranjali
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Bhagavad Gita Geetha Nysam, Chapters 1 To 4
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Bhagavad Gita – Sanskrit – Chapter 13 To 18
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Bhagavad Gita – Sanskrit - Chapter 5 To 12
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Chakra Chants

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Chakra Chants

Released 1/1/2008
 1. Chakra Chants 3:34
 2. Chakra Chants 4:59
 3. Chakra Chants 8:58
 4. Chakra Chants 2:51
 5. Chakra Chants 9:16
 6. Chakra Chants 3:08
 7. Chakra Chants 2:08
 8. Chakra Chants 1:05
 9. Chakra Chants 3:14
 10. Chakra Chants 2:08
 11. Chakra Chants 2:09
 12. Chakra Chants 6:55
 13. Chakra Chants 0:52
 14. Chakra Chants 2:05
 15. Chakra Chants 5:22
 16. Chakra Chants 2:26
 17. Chakra Chants 2:13
 18. Chakra Chants 1:08
 19. Chakra Chants 5:34
 20. Chakra Chants 3:39
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Chakra Healing(The Navel Chakra)
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Chalisa
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Chants & Mantras
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Chants To Awaken The Lord
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Daily Prayers

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Daily Prayers

Released 1/1/2006
 1. Guru Vandana - Dr. Thiagarajan And Pandits 0:37
 2. Guru Vandana - Dr. Thiagarajan And Pandits 1:05
 3. Shanti Mantras - Dr. Thiagarajan And Pandits 3:57
 4. Gayatri Vandana Unni Krishnan 1:30
 5. Ganapathy Vandana Anuradha Krishnamurthi 1:31
 6. Ganapathy Vandana - Dr.Thiagarajan And Pandits 2:22
 7. Siva Vandana - Dr. Thiagarajan And Pandits 1:45
 8. Siva Vandana - Dr. Thiagarajan And Pandits 2:11
 9. Siva Vandana - Dr. Thiagarajan And Pandits 4:35
 10. Devi Vandana - Anuradha Krishnamurthi 4:05
 11. Duga Vandana - Anuradha Krishnamurthi 2:46
 12. Lakshmi Vandana - Anuradha Krishnamurthi 2:48
 13. Saraswathi Vandana - Anuradha Krishnamurthi 6:32
 14. Saraswathi Vandana - Anuradha Krishnamurthi 3:38
 15. Rama Vandana - Dr.Thiagarajan And Pandits 2:09
 16. Krishna Vandana - Dr.Thiagarajan And Pandits 2:25
 17. Krishna Vandana - Dr.Thiagarajan And Pandits 2:23
 18. Sudarsana Vandana - Dr.Thiagarajan And Pandits 4:22
 19. Nrisimha Vandana - Dr.Thiagarajan And Pandits 0:27
 20. Nrisimha Vandana - Dr.Thiagarajan And Pandits 0:38
 21. Hanuman Vandana - Dr.Thiagarajan And Pandits 8:10
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Divine Kavachas

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Divine Kavachas

Released 1/1/2006
 1. Sri Ucchishta Ganapathy Kavacham 9:52
 2. Sri Balatripura Kavacham 5:27
 3. Sri Durga Kavacham 11:12
 4. Sri Soorya 1 Kavacham 1:36
 5. Sri Soorya 2 Kavacham 2:47
 6. Sri Chandra Kavacham 1:41
 7. Sri Angaraka Kavacham 2:49
 8. Sri Buddha Kavacham 2:07
 9. Sri Guru Kavacham 2:25
 10. Sri Sukra Kavacham 2:08
 11. Sri Sanaishchara Kavacham 2:10
 12. Sri Raahu Kavacham 2:16
 13. Sri Kethu Kavacham 2:17
 14. Sri Sudarshana Kavacham 3:10
 15. Sri Rama Kavacham 6:52
 16. Sri Hanuman Mangalam 2:05
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Divine Pancharathnas And Bhujangas

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Divine Pancharathnas And Bhujangas

Released 1/1/2006
 1. Sri Mahaganesa 1 Pancharathna 2:22
 2. Sri Mahaganesa 2 Pancharathna 2:19
 3. Sri Dakshinamurthy Pancharathna 2:45
 4. Sri Amba Pancharathna 4:05
 5. Sri Paduka Pancharathna 2:11
 6. Sri Lalitha 1 Pancharathna 2:12
 7. Sri Lalitha 2 Pancharathna 4:20
 8. Sri Durga Pancharathna 1:41
 9. Sri Meenakshi Pancharathna 3:48
 10. Sri Ayyappa Pancharathna 1:38
 11. Sri Hanuman Pancharathna 2:06
 12. Sri Ganesha Bhujangam 2:58
 13. Siva Bhujangam 10:41
 14. Devi Bhujangam 7:17
 15. Sastha Bhujangam 3:59
 16. Sri Rama Bhujangam 7:46
 17. Hanuman Bhujangam 4:23
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Ganapathy Homam

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Ganapathy Homam

Released 1/1/2006
 1. Sri Mahaganapathi Gayathri 24:36
 2. Poorvanga Pooja: Anugna, Vigneswara Pooja, Sankalpam, Punyahavac 6:37
 3. Pradana Pooja : Kumba Avahanam, Shodasa Upachara Pooja, Siddhi V 22:21
 4. Utharanga Pooja : Praya Chitha Homam, Agni Upasthanam, Dhupadhep 9:33
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Ganesa Sahasranamam & Other Ganesa Stotras
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Hanuman Gayathri Mantra

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Hanuman Gayathri Mantra

Released 1/1/2008
 1. Hanuman Gayathri Mantra 38:14
 2. Hanuman Gayathri Mantra 2 35:27
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Hanuman Sahasranamavali

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Hanuman Sahasranamavali

Released 1/1/2006
 1. Hanuman Sahasranamavali 30:11
 2. Hanuman Sahasranamavali(Continued) 29:57
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Healing Chants
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Inner Power Of Mantras
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Invocation To The Lord
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Kali Gayathri Mantra

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Kali Gayathri Mantra

Released 1/1/2008
 1. Kali Gayathri Mantra 34:59
 2. Kali Gayathri Mantra 35:08
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Kubera Gayathri Mantra

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Kubera Gayathri Mantra

Released 1/1/2008
 1. Kubera Gayathri Mantra 33:02
 2. Kubera Gayathri Mantra 2 37:07
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Lakshmi Gayathri Mantra

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Lakshmi Gayathri Mantra

Released 1/1/2008
 1. Lakshmi Gayathri Mantra 40:03
 2. Lakshmi Gayathri Mantra 31:13
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Mahishasura Mardini Sthothram
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Mantras For Meditation – Volume 1
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Mantras For Meditation – Volume 2
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Mantras Heritage Of India
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Mantras Of Mystic India
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Mantras Of The Goddess – Volume 1
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Mantras Of The Goddess – Volume 2
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Mantras Of The Guru
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Mantras On God & Goddesses
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Mantras Sacred Words Of Power
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Mantras Wisdom Of The Sages
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Mantra Vibrations
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Moola Mantras

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Moola Mantras

Released 1/1/2006
 1. Moola Mantras - Part 1 30:08
 2. Moola Mantras - Part 2 30:50
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Mrytunjaya Gayathri Mantra

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Mrytunjaya Gayathri Mantra

Released 1/1/2008
 1. Mrytunyaja Gayathri Mantra 54:46
 2. Mrytunyaja Gayathri Mantra 20:05
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Navagraha Gayathri Mantra

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Navagraha Gayathri Mantra

Released 1/1/2008
 1. Navaraha Gayathri Mantra 67:32
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Om Arunachaleswaraya Namaha [Lord Shiva]

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Om Arunachaleswaraya Namaha [Lord Shiva]

Released 1/1/2008
 1. Om Arunachaleswaraya Namaha 70:30
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Power Of Ancient Sanskrit Mantras
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Pradosha Shiva Pooja
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Sacred Chants Of Lord Shiva
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Sacred Morning Chants
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Sacred Sounds Mantras & Chants
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Sacred Vedic Chants Of India

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Sacred Vedic Chants Of India

Released 1/1/2006
 1. Vibrat Anuvaka, Siva Sankalpa, Mandala Brahmanam, Purusa Sukta, 30:08
 2. Navargraha Mantras, Oshadhi Suktam, Vatsapram, Badra Sukyam, Ayu 30:05
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Sakala Devata Bija Mantras
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Sanaischara Sahasranamam & Sanaischara Mantras
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Sankatahara Chaturthi Pooja

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Sankatahara Chaturthi Pooja

Released 1/1/2006
 1. Sankatahara Chaturthi Pooja 30:20
 2. Sankatahara Chaturthi Pooja(Continued) 30:32
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Santhanagopala [For Pregnancy]Gayathri Mantra

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Santhanagopala [For Pregnancy]Gayathri Mantra

Released 1/1/2008
 1. Santhangopala Gayathri Mantra 40:47
 2. Santhangopala Gayathri Mantra 31:29
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Saraswathi Gayathri Mantra

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Saraswathi Gayathri Mantra

Released 1/1/2008
 1. Saraswathi Gayathri Mantra 42:41
 2. Saraswathi Gayathri Mantra 30:17
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Sarva Gayatri Mantras & Mrutyunjaya Stotras

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Sarva Gayatri Mantras & Mrutyunjaya Stotras

Released 1/1/2006
 1. Gayatri Mantras 47:14
 2. Mrutyunjaya Stotra 3:46
 3. Mrita Sanjivani Stotra 4:02
 4. Amrita Sanjivani Stotra 7:31
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Satyanarayana Pooja Mantras
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Shiva Gayathri Mantra

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Shiva Gayathri Mantra

Released 1/1/2008
 1. Shiva Gayathri Mantra 36:24
 2. Shiva Gayathri Mantra 36:22
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Siva Stotranjali
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Siva Stuti

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Siva Stuti

Released 1/1/2006
 1. Pratasmarana Sthothram 1:29
 2. Dvadasa Jyothlinga Sthothram 3:21
 3. Daridraya Dahanasiva Sthothram 2:54
 4. Ardhanareeswara Sthothram 2:25
 5. Samba Natanam (Padanjali) 4:35
 6. Siva Manasa Pooja Manthram 2:06
 7. Parameswara Matrukavarnamala Sthuthi 6:15
 8. Mrityunjayashtakam 2:11
 9. Sada Siva Sthothram 2:14
 10. Parmeswara Sthothram 2:37
 11. Sivashtakam 2:41
 12. Pasupathyashtakam 2:50
 13. Siva Bujanga Sthothram 10:41
 14. Sivapradha Ksamapana Sthothram 8:13
 15. Dakshinamurthi Sthothram 5:20
 16. Sivanama 0:37
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Slokas For Children
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Sri Balatripura Sundari Sahasranamam
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Sri Daksihnamurthy Sahasranamam And Other Stotras
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Sri Durga Sahasranamam And Other Durga Stotras
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Sri Ganapati Vandana

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Sri Ganapati Vandana

Released 1/1/2006
 1. 1.Sri Ganapati Gayatri,2.Ganapati Pratsmaranam,3.Ganapati Suprab 29:58
 2. 1.Sri Gananayakashtakam,2.Sri Santaana Ganapati Stotram,3.Sri Du 30:30
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Sri Hayagriva Upasana

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Sri Hayagriva Upasana

Released 1/1/2006
 1. Sri Hayagriva Gayathri, Sri Lakshmi Hayagriva Sahasranamam 30:10
 2. Sri Lakshmi Hayagriva Stotram, Sri Lakshmi Hayagriva Dandakam, S 29:59
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Sri Kali Sahasranamam And Other Stotras
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Sri Krishna Sahasranamam & Krishna Stotras
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Sri Kubera Lakshmi Pooja Mantras
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Sri Lakshmi Nrisimha Sahasranamam - Sri Nrisimha Stotras
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Sri Lalita Sahasranama Stotram (Durga Suktam, Lalita Pancharatnam)

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Sri Lalita Sahasranama Stotram (Durga Suktam, Lalita Pancharatnam)

Released 1/1/2006
 1. Sri Lalitha Sahasranamam, Durga Suktam 29:08
 2. Sri Lalitha Trisati Namavalli, Lalitha Pancharatnam 28:22
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Sri Lalita Upasana
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Sri Nataraja Sahasranamam And Other Stotras
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Sri Pratyangira Sahasranamam
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Sri Rama Stotranjali
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Sri Sarabheshwara Sahasranamam
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Sri Saraswati Pooja And Stotras

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Sri Saraswati Pooja And Stotras

Released 1/1/2006
 1. Sri Saraswathi Gayathri 0:44
 2. Sri Vigneshwara Pooja 10:10
 3. Sri Saraswathi Pooja - Part 1 19:37
 4. Sri Saraswathi Pooja - Part 2 11:04
 5. Sri Saraswathi Navarathnamala 2:55
 6. Sri Saraswathi Stothram (Rudyamalam) 1:43
 7. Sri Saraswathi Stothram (Agasthiyar) 3:54
 8. Sri Saraswathi Dvadrimachannama Stotram 1:05
 9. Sri Saraswathi Ashtakam 1:46
 10. Sri Saraswathi Dasasloki 5:40
 11. Sri Saraswathi Stuthi (Yagnavalkyar) 1:56
 12. Sri Saraswathi Mangalam 0:24
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Sri Sastha Stotranjali

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Sri Sastha Stotranjali

Released 1/1/2006
 1. Sri Ayyappa Gayathri & Dhyanam 3:15
 2. Sri Panchakshara Stothram 1:31
 3. Sri Pancharathnam 1:38
 4. Sri Bagyasambava Panchakam 1:50
 5. Sri Boothanada Kavacham 8:42
 6. Sri Mahasasthashtakam 2:35
 7. Sri Hariharathmashtakam 2:15
 8. Sri Sabharigiriashtakam 4:52
 9. Sri Sathanamavali 4:46
 10. Bootha Nadashtakam 3:39
 11. Sri Sastha Bhajangam 3:59
 12. Sri Dharmasastha Sthuthi Sathkam 2:49
 13. Sri Sabari Gireesa Sapthasloki 2:43
 14. Boothanandha Sambodhanam 3:47
 15. Sri Mahastha Stuthi 4:22
 16. Bootha Nadha Vimsathi 6:02
 17. Sri Hariharathmayashtakam 2:41
 18. Manglam 1:07
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Sri Shirdi Saibaba Mantras
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Sri Shyamala Sahasranamam
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Sri Sudarshana Lakshmi Sahasranamam
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Sri Vaibhava Lakshmi Pooja & Lakshmi Stotras
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Sri Vidya (Laghu) Pooja

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Sri Vidya (Laghu) Pooja

Released 1/1/2006
 1. Mantra Tantra, Yantra Gayathri 1:31
 2. Poorvanga Pooja : Gantadhi Pooja, Bootha Suddi, Aatma Prana Prat 28:47
 3. Chaturyathana Pooja, Layaana Pooja, Shadangaarchanam Nithya Devi 16:41
 4. Pradhana Pooja, Aavarna Pooja, Dandanatharchanam, Mantriniarchan 13:07
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Subrahmanya Sahasranamavali

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Subrahmanya Sahasranamavali

Released 1/1/2006
 1. Subrahmanya Sahasranamavali 31:01
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Sudarsana Stotranjali And Other Stothras
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Suprabhathams And Mangalams

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Suprabhathams And Mangalams

Released 1/1/2006
 1. Ganapathi Suprabatham 5:04
 2. Ucchishta Ganapathi Suprabatham 4:20
 3. Sri Venkateswara Suprabatham 17:17
 4. Yogalakshmi Narasimha Suprabatham 5:13
 5. Soorya Suprabatham 7:24
 6. Shirdi Saibaba Suprabatham 4:45
 7. Ganapathi Mangalam 1:05
 8. Balatirupura Sundari Mangalam 1:00
 9. Nataraja Mangalam 0:38
 10. Saraswathi Mangalam 0:24
 11. Srinivasa Mangalam 0:23
 12. Yogalakshmi Narasimha Mangalam 2:31
 13. Sundarshana Mangalam 1:46
 14. Soorya Mangalam 0:38
 15. Sanaischara Mangalam 1:16
 16. Navagraha Mangalam 3:20
 17. Hanuman Mangalam 2:05
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Suryanamaskara Mantras

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Suryanamaskara Mantras

Released 1/1/2006
 1. Surya Namaskaram - Part 1 31:46
 2. Surya Namaskaram - Part 2 30:35
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars The Power Of Shiva
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Varalakshmi Pooja & Other Lakshmi Stotras

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Varalakshmi Pooja & Other Lakshmi Stotras

Released 1/1/2006
 1. Poorvanga Pooja, Aasana Pooja, Kalasa Pooja Anga Pooja, Varalaks 31:03
 2. Sri Lakshmi Dhyanam, Sri Mahalakshmi Stotram, Sri Siddhalakshmi 31:39
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Vastu Gayathri Mantra

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Vastu Gayathri Mantra

Released 1/1/2008
 1. Vastu Gayathri Mantra 50:51
 2. Vastu Gayathri Mantra 20:13
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Vedic Chanting
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Vedic Mantras For A Blissful Romantic Life

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Vedic Mantras For A Blissful Romantic Life

Released 1/1/2006
 1. Kamadava Gayatri And Vedic Mantra For Concord, Kandarpa Mahima, 30:59
 2. Srngarollasam (Kalidasa), Kamini Cintanam (Bilahana), Kama Lahar 31:20
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Vedic Mantras For Health And Long Life

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Vedic Mantras For Health And Long Life

Released 1/1/2006
 1. Mrtyunjaya Mantra 2:24
 2. Sudarsana Mantram 1:13
 3. Ayusya Suktam 2:21
 4. Bhagya Suktam 2:16
 5. Mrtyusuktam 9:00
 6. Amrta Sanjivani Stotram 7:30
 7. Laksmi Narasimha Karavalambham 4:48
 8. Camakam 7:54
 9. Garuda Dandakam 3:39
 10. Bhaskara Gayatri And Surya Kavacam 2:44
 11. Sanaiscara Gayatri And Kaacam 2:10
 12. Sankastha Nasana Ganesa Stotram 1:34
 13. Mahalaksmi Angala Stotram 6:25
 14. Asivadam 4:30
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Vedic Mantras For Meditation And Mental Peace
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Vedic Mantras For Motherhood And Expectant Mothers

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Vedic Mantras For Motherhood And Expectant Mothers

Released 1/1/2006
 1. Yajurvedic Anuvakas 38:05
 2. Santhanagopala Gayathri Mantra, Sri Krishnaashtakam Stotra 22:12
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Vedic Mantras For Relaxation And Sound Sleep
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Vedic Mantras To Attain Career And Success
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Vedic Mantras To Attain Wealth And Happiness
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Vedic Mantras To Gain Will Power And Confidence
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Vedic Mantras To Improve Education And Memory

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Vedic Mantras To Improve Education And Memory

Released 1/1/2006
 1. Ganapati Gayatri 0:32
 2. Ganapati Thalam 3:40
 3. Ganapati Upanishad 7:25
 4. Dakshinamurthy Mantra 5:41
 5. Dakshinamurthy Navrathnamala 4:31
 6. Dakshinamurthy Panharatnamala 2:42
 7. Dakshinamurthy Ashtakam 5:43
 8. Dakshinamurthy Mantra 6:49
 9. Hayagriva 0:40
 10. Hunuman Stotras 0:51
 11. Saraswathi Gayathri 0:39
 12. Saraswathi Navratnamala 2:55
 13. Saraswathi Stothram 1:44
 14. Saraswathi Agasthiyar 3:53
 15. Vanistavam 3:36
 16. Saraswathi Suktam 8:17
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Vedic Mantras To Overcome Fear, Anxiety And Depression

Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars — Vedic Mantras To Overcome Fear, Anxiety And Depression

Released 1/1/2006
 1. Pancha Shanthi 3:58
 2. Ghosha Shanthi 7:41
 3. Mrityu Suktam 9:00
 4. Navagraha Mantras 5:36
 5. Sudarshana Mantras 1:13
 6. Sudarshana Ashtakam 4:16
 7. Lakshmi Narasimha Karavalamba 4:48
 8. Mrtyunjaya Mantra 2:24
 9. Sarabha Gayathri 1:39
 10. Sarabha Ashtaka 4:01
 11. Garuda Dandakam 3:39
 12. Durga Apaduddhara Stotra 3:17
 13. Pratyangira Gayatri 2:02
 14. Pratyangira Manras 6:10
 15. Hanuman Gayathri 0:42
 16. Hanuman Stotras 8:10
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Vedic Mantras To Release Stress And Strains
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Zodiac Signs - Makara Rasi - Capricorn
Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Zodiac Signs - Thula Rasi - Libra