CÜR Music

Boldly Going Where No Other Music App Has Gone Before…

Raghunath Panigrahi

Albums by Raghunath Panigrahi

Raghunath Panigrahi Anasara Ghore Thilo

Raghunath Panigrahi — Anasara Ghore Thilo

Released 5/31/2004
 1. Anasara Ghore Thilo 3:13
Raghunath Panigrahi Chaka Nayanaku

Raghunath Panigrahi — Chaka Nayanaku

Released 5/31/2004
 1. Chaka Nayanaku 4:11
Raghunath Panigrahi Dheera Sameere

Raghunath Panigrahi — Dheera Sameere

Released 5/31/2004
 1. Dheera Sameere 8:37
Raghunath Panigrahi Jahanku Tharu E Jeebane

Raghunath Panigrahi — Jahanku Tharu E Jeebane

Released 5/31/2004
 1. Jahanku Tharu E Jeebane 2:44
Raghunath Panigrahi Jeebanare Thibi Jebe

Raghunath Panigrahi — Jeebanare Thibi Jebe

Released 5/31/2004
 1. Jeebanare Thibi Jebe 3:01
Raghunath Panigrahi Kalia Dhana To Lagi

Raghunath Panigrahi — Kalia Dhana To Lagi

Released 5/31/2004
 1. Kalia Dhana To Lagi 2:51
Raghunath Panigrahi Lalita Lavangalata

Raghunath Panigrahi — Lalita Lavangalata

Released 5/31/2004
 1. Lalita Lavangalata 6:29
Raghunath Panigrahi Maniyam Chalita

Raghunath Panigrahi — Maniyam Chalita

Released 5/31/2004
 1. Maniyam Chalita 5:19
Raghunath Panigrahi Pashyahi Dighi Dighi

Raghunath Panigrahi — Pashyahi Dighi Dighi

Released 5/31/2004
 1. Pashyahi Dighi Dighi 4:54
Raghunath Panigrahi Pralaya Payodhi

Raghunath Panigrahi — Pralaya Payodhi

Released 5/31/2004
 1. Pralaya Payodhi 9:57
Raghunath Panigrahi Ruparekha Nahin He

Raghunath Panigrahi — Ruparekha Nahin He

Released 5/31/2004
 1. Ruparekha Nahin He 3:05
Raghunath Panigrahi Sri Purushottama

Raghunath Panigrahi — Sri Purushottama

Released 5/31/2004
 1. Sri Purushottama 3:11
Raghunath Panigrahi Tomari Ichchha Karohey Purna

Raghunath Panigrahi — Tomari Ichchha Karohey Purna

Released 6/7/2006
 1. Aahey Neela Shaila 3:32
 2. Namo Niranjana Nikhila Nidana 3:31
 3. Sri Purushottama Jiba Mana 3:10
 4. Tumbare Aloku Sada 2:49
 5. Akasha Dishe Ki Sundara 3:01
 6. Manasija Mana Mohana 4:20
 7. Biswa Dekha Madhu Mayare 3:03
 8. Chaka Nayanaku 4:12
 9. Dekha Bhai Mohamay 3:29
 10. Jaha Ma Karai 3:11
 11. Jagabandhu Pari 3:41
 12. Ruparekha Nahin He 3:06
 13. Kahin Ochho Natha 2:55
 14. More Yehi Anugraha Kara 3:33
 15. Kebe Jadi Asa Tume 2:50
 16. Tumori Ichchha Karohey Purna 2:47
 17. Maa Name Madhura 2:56
 18. Matru Sneha Sama Ki Achhi Sansarey 2:36
Raghunath Panigrahi Tumbare Aloku Sada

Raghunath Panigrahi — Tumbare Aloku Sada

Released 5/31/2004
 1. Tumbare Aloku Sada 2:49
Raghunath Panigrahi Yahi Madhava Yahi

Raghunath Panigrahi — Yahi Madhava Yahi

Released 5/31/2004
 1. Yahi Madhava Yahi 8:47