CÜR Music

Boldly Going Where No Other Music App Has Gone Before…

Asha Khadilkar

Albums by Asha Khadilkar

Asha Khadilkar Asha Khadilkar Natyasangeet

Asha Khadilkar — Asha Khadilkar Natyasangeet

Released 5/1/1996
  1. Anrutachi Gopala - Swayamwar 6:26
  2. Marmbandhatli Thev Hi - Sanyasta Khadag 7:53
  3. Nahi Dayita Mi - Swayamsewak 5:48
  4. Jaa Jaa Na Wachna - Sanyasta Khadag 8:31
  5. Prem Sewa Sharan - Manapmaan 10:03
  6. Saad Prabhula Ghalita - Kanhopatra 5:56
  7. Soham Dar Damru Baje - Mandarmala 6:38
  8. Sukatachi Jagi Ya - Sanyasta Khadag 5:56