CÜR Music

Boldly Going Where No Other Music App Has Gone Before…

Nachiketa Chakraborty

Albums by Nachiketa Chakraborty

Nachiketa Chakraborty Ae Mon Bakul Jakhon

Nachiketa Chakraborty — Ae Mon Bakul Jakhon

Released 5/31/2004
 1. Ae Mon Bakul Jakhon 5:02
Nachiketa Chakraborty Amader Janye

Nachiketa Chakraborty — Amader Janye

Released 5/31/2004
 1. Amader Janye 4:13
Nachiketa Chakraborty Anka Banka Sadakta

Nachiketa Chakraborty — Anka Banka Sadakta

Released 5/31/2004
 1. Anka Banka Sadakta 5:17
Nachiketa Chakraborty Antobihin Pathe Chala

Nachiketa Chakraborty — Antobihin Pathe Chala

Released 5/31/2004
 1. Antobihin Pathe Chala 5:07
Nachiketa Chakraborty Aye Besh Bhalo Aachi

Nachiketa Chakraborty — Aye Besh Bhalo Aachi

Released 5/31/2004
 1. Aye Besh Bhalo Aachi 3:13
Nachiketa Chakraborty Bhay

Nachiketa Chakraborty — Bhay

Released 5/31/2004
 1. Bhay 3:51
Nachiketa Chakraborty Bhenge Jay Biswas

Nachiketa Chakraborty — Bhenge Jay Biswas

Released 5/31/2004
 1. Bhenge Jay Biswas 5:02
Nachiketa Chakraborty Bibhabari Jago

Nachiketa Chakraborty — Bibhabari Jago

Released 5/31/2004
 1. Bibhabari Jago 6:13
Nachiketa Chakraborty Bish Sudhu Bish Dao

Nachiketa Chakraborty — Bish Sudhu Bish Dao

Released 5/31/2004
 1. Bish Sudhu Bish Dao 2:06
Nachiketa Chakraborty Box Office

Nachiketa Chakraborty — Box Office

Released 5/31/2004
 1. Box Office 4:20
Nachiketa Chakraborty Chor

Nachiketa Chakraborty — Chor

Released 5/31/2004
 1. Chor 4:53
Nachiketa Chakraborty Dere Nana

Nachiketa Chakraborty — Dere Nana

Released 5/31/2004
 1. Dere Nana 6:11
Nachiketa Chakraborty Ei Besh Bhalo Aachhi

Nachiketa Chakraborty — Ei Besh Bhalo Aachhi

Released 5/31/2004
 1. Ei Besh Bhalo Aachhi 3:11
Nachiketa Chakraborty Ei Besh Bhalo Aachhi - Nachiketa

Nachiketa Chakraborty — Ei Besh Bhalo Aachhi - Nachiketa

Released 1/1/2010
 1. Anto Bihin Path Chalai Jiban Sudhu Jibaner Katha 5:04
 2. Ei Besh Bhalo Achhi 3:15
 3. Jakhan Samay Thamke Danray 4:20
 4. Sare Jahan Se Aachha - Nachiketa 3:47
 5. Chor,Chor, Protidin Chori Jai 4:55
 6. Bish, Sudhu Bish Dao 2:05
 7. Kolkata 3:59
 8. Mon Diye Lekhapare Kare Jei Jon 4:16
 9. Tumi Ki Amay Bhalobasho 4:13
 10. Keu Bale Buro Bham 3:07
 11. Shunbo Na Gaan Shunbona 3:08
 12. Nilanjana - I (Se Pratham Prem/Lal Phite Sada Moja) 5:39
 13. Nilanjana - II (Hoyto Karo Buke Matha Rekhe) 3:25
 14. Nilanjana - III (Dulchhe Haoay) 6:33
 15. Nilanjana - IV (Phire Eso Phire) 6:16
Nachiketa Chakraborty Ek Boka Budor Galpo

Nachiketa Chakraborty — Ek Boka Budor Galpo

Released 5/31/2004
 1. Ek Boka Budor Galpo 3:46
Nachiketa Chakraborty Ekhon Takhon -Nachiketa
Nachiketa Chakraborty Ekush

Nachiketa Chakraborty — Ekush

Released 5/31/2004
 1. Ekush 4:57
Nachiketa Chakraborty E Samoy Asamoy

Nachiketa Chakraborty — E Samoy Asamoy

Released 5/31/2004
 1. E Samoy Asamoy 10:09
Nachiketa Chakraborty Inteluktual

Nachiketa Chakraborty — Inteluktual

Released 5/31/2004
 1. Inteluktual 4:08
Nachiketa Chakraborty Jakhan Samay Thamke

Nachiketa Chakraborty — Jakhan Samay Thamke

Released 5/31/2004
 1. Jakhan Samay Thamke 4:23
Nachiketa Chakraborty Jibito Bibahito

Nachiketa Chakraborty — Jibito Bibahito

Released 5/31/2004
 1. Jibito Bibahito 4:58
Nachiketa Chakraborty Katakuti
Nachiketa Chakraborty Khokon

Nachiketa Chakraborty — Khokon

Released 5/31/2004
 1. Khokon 4:05
Nachiketa Chakraborty Man Diye Lekha Pata

Nachiketa Chakraborty — Man Diye Lekha Pata

Released 5/31/2004
 1. Man Diye Lekha Pata 4:17
Nachiketa Chakraborty Mukhomukhi
Nachiketa Chakraborty Nachiketa Chakraborty (Modern) - Se Pratham Prem..

Nachiketa Chakraborty — Nachiketa Chakraborty (Modern) - Se Pratham Prem..

Released 5/1/1995
 1. Kolkata 3:57
 2. Ei Besh Bhalo Achhi 3:13
 3. Chor,Chor, Protidin Chori Jai 4:52
 4. Nilanjana - I (Se Pratham Prem/Lal Phite Sada Moja) 5:38
 5. Sare Jahan Se Aachha - Nachiketa 3:49
 6. Shunbo Na Gaan Shunbona 3:09
 7. Ke Jai 3:20
 8. Nilanjana - Ii (Hoyto Karo Buke Matha Rekhe) 3:25
 9. Roj Ghoom Thekey Otha 3:34
 10. Anirban - Nachiketa 5:42
 11. Ei To Jibon 4:40
 12. Nilanjana - Iii (Dulchhe Haoay) 6:34
 13. Sakal Theke Lookochuri 5:09
 14. Eka Eka Path Chala 5:08
 15. Kono Ek Meye 4:49
 16. Nilanjana - Iv (Phire Eso Phire) 6:16
Nachiketa Chakraborty Nagar Jiban

Nachiketa Chakraborty — Nagar Jiban

Released 5/31/2004
 1. Nagar Jiban 5:59
Nachiketa Chakraborty Na Na Chai Na

Nachiketa Chakraborty — Na Na Chai Na

Released 5/31/2004
 1. Na Na Chai Na 3:40
Nachiketa Chakraborty Pagla Jagai

Nachiketa Chakraborty — Pagla Jagai

Released 5/31/2004
 1. Pagla Jagai 5:37
Nachiketa Chakraborty Paulomi

Nachiketa Chakraborty — Paulomi

Released 5/31/2004
 1. Paulomi 6:11
Nachiketa Chakraborty Pesemaker

Nachiketa Chakraborty — Pesemaker

Released 5/31/2004
 1. Pesemaker 4:57
Nachiketa Chakraborty Rajasri

Nachiketa Chakraborty — Rajasri

Released 5/31/2004
 1. Rajasri 4:02
Nachiketa Chakraborty Shatak Aase Shatak

Nachiketa Chakraborty — Shatak Aase Shatak

Released 5/31/2004
 1. Shatak Aase Shatak 7:03
Nachiketa Chakraborty Shatak Aase Shatak Jay

Nachiketa Chakraborty — Shatak Aase Shatak Jay

Released 5/31/2004
 1. Shatak Aase Shatak Jay 7:05
Nachiketa Chakraborty Tumi Kakhono Shunechho Ki

Nachiketa Chakraborty — Tumi Kakhono Shunechho Ki

Released 5/31/2004
 1. Tumi Kakhono Shunechho Ki 5:14
Nachiketa Chakraborty Tumi Ki Amaye Bhalo

Nachiketa Chakraborty — Tumi Ki Amaye Bhalo

Released 5/31/2004
 1. Tumi Ki Amaye Bhalo 4:13