CÜR Music

Boldly Going Where No Other Music App Has Gone Before…

Amar Paul

Albums by Amar Paul

Amar Paul Amar E Gharkhanay

Amar Paul — Amar E Gharkhanay

Released 5/31/2004
 1. Amar E Gharkhanay 4:10
Amar Paul Bhakter Dware Bnadha

Amar Paul — Bhakter Dware Bnadha

Released 5/31/2004
 1. Bhakter Dware Bnadha 3:53
Amar Paul Dine Dine Holo Amar

Amar Paul — Dine Dine Holo Amar

Released 5/31/2004
 1. Dine Dine Holo Amar 4:12
Amar Paul Guru Bastu Chine

Amar Paul — Guru Bastu Chine

Released 5/31/2004
 1. Guru Bastu Chine 4:36
Amar Paul Guru Dohay Tomar

Amar Paul — Guru Dohay Tomar

Released 5/31/2004
 1. Guru Dohay Tomar 4:56
Amar Paul Kashi Jabi Ki

Amar Paul — Kashi Jabi Ki

Released 5/31/2004
 1. Kashi Jabi Ki 3:09
Amar Paul O Se Prem Kara Ki

Amar Paul — O Se Prem Kara Ki

Released 5/31/2004
 1. O Se Prem Kara Ki 3:57
Amar Paul Rai Jago Rai Jago

Amar Paul — Rai Jago Rai Jago

Released 5/31/2004
 1. Rai Jago Rai Jago 3:11
Amar Paul Sabe Bale Lalon Phakir

Amar Paul — Sabe Bale Lalon Phakir

Released 5/31/2004
 1. Sabe Bale Lalon Phakir 3:58
Amar Paul Sujan Naiya - Amar Paul

Amar Paul — Sujan Naiya - Amar Paul

Released 2/28/2006
 1. Jago He Ei Nagarbaasi 3:20
 2. Prabhat Samaye Sachir Angina Majhe 2:50
 3. Rai Jago Rai Jago Bole 3:11
 4. Utho Utho Gourchand 3:11
 5. Harinam Diye Jagat Matale 4:42
 6. E Bhabo Sagar Re 5:05
 7. Majhi Baiya Jao Re 4:30
 8. Sujan Naiya 3:37
 9. Matir Pinjiray Hasan 3:44
 10. Bhara Gaange Pal Tuila Jao 3:12
 11. Dublo Re Tor Manab Tari 3:50
 12. Pakhi Kakhan Urhe Jay 5:16
 13. Shun Bali Pagaler Chela 2:31
 14. Krishna Prem Korbo Bole 4:54
 15. Nishithe Jagiya Akul Hoilam 3:33
 16. Dui Ranger Ek Manus Ailo Go 4:11
 17. Dine Dine Halo Aamar 4:13
 18. Kashi Jabi Ki Mokkay Jabi 3:10
 19. Guru Bine Bandhu Naai Re Aar 2:44
 20. Gurur Charan Pabo Bailare 3:36