CÜR Music

Boldly Going Where No Other Music App Has Gone Before…

Dhananjoy Bhattacharya

Albums by Dhananjoy Bhattacharya

Dhananjoy Bhattacharya Ai Jhir Jhir Jhir Batashey

Dhananjoy Bhattacharya — Ai Jhir Jhir Jhir Batashey

Released 5/31/2004
 1. Ai Jhir Jhir Jhir Batashey 3:08
Dhananjoy Bhattacharya Ai Tuku Ai Jibon Tate

Dhananjoy Bhattacharya — Ai Tuku Ai Jibon Tate

Released 5/31/2004
 1. Ai Tuku Ai Jibon Tate 2:56
Dhananjoy Bhattacharya Ami Cheyechhi Tomay

Dhananjoy Bhattacharya — Ami Cheyechhi Tomay

Released 5/31/2004
 1. Ami Cheyechhi Tomay 3:28
Dhananjoy Bhattacharya Amon Madhur Dhani

Dhananjoy Bhattacharya — Amon Madhur Dhani

Released 5/31/2004
 1. Amon Madhur Dhani 3:18
Dhananjoy Bhattacharya Antabiheen Ei

Dhananjoy Bhattacharya — Antabiheen Ei

Released 5/31/2004
 1. Antabiheen Ei 3:18
Dhananjoy Bhattacharya Antabihin Ai

Dhananjoy Bhattacharya — Antabihin Ai

Released 5/31/2004
 1. Antabihin Ai 3:18
Dhananjoy Bhattacharya Ato Tuku Ami Kato Tuku

Dhananjoy Bhattacharya — Ato Tuku Ami Kato Tuku

Released 5/31/2004
 1. Ato Tuku Ami Kato Tuku 2:59
Dhananjoy Bhattacharya Basharer Deep

Dhananjoy Bhattacharya — Basharer Deep

Released 5/31/2004
 1. Basharer Deep 3:10
Dhananjoy Bhattacharya Basorer Deep

Dhananjoy Bhattacharya — Basorer Deep

Released 5/31/2004
 1. Basorer Deep 3:09
Dhananjoy Bhattacharya Chameli Melo Na Ankhi

Dhananjoy Bhattacharya — Chameli Melo Na Ankhi

Released 5/31/2004
 1. Chameli Melo Na Ankhi 3:02
Dhananjoy Bhattacharya Chena Chena Mukh Sari Sari

Dhananjoy Bhattacharya — Chena Chena Mukh Sari Sari

Released 5/31/2004
 1. Chena Chena Mukh Sari Sari 3:24
Dhananjoy Bhattacharya Chiradin Kaharo Saman

Dhananjoy Bhattacharya — Chiradin Kaharo Saman

Released 5/31/2004
 1. Chiradin Kaharo Saman 3:19
Dhananjoy Bhattacharya Dole Saal Piyaler Bon

Dhananjoy Bhattacharya — Dole Saal Piyaler Bon

Released 5/31/2004
 1. Dole Saal Piyaler Bon 3:29
Dhananjoy Bhattacharya Duto Mishti Katha Bolte

Dhananjoy Bhattacharya — Duto Mishti Katha Bolte

Released 5/31/2004
 1. Duto Mishti Katha Bolte 2:54
Dhananjoy Bhattacharya Ei Jhir Jhir Batashe

Dhananjoy Bhattacharya — Ei Jhir Jhir Batashe

Released 5/31/2004
 1. Ei Jhir Jhir Batashe 3:07
Dhananjoy Bhattacharya Ei Jhir Jhir Jhir Batashe

Dhananjoy Bhattacharya — Ei Jhir Jhir Jhir Batashe

Released 5/31/2004
 1. Ei Jhir Jhir Jhir Batashe 3:06
Dhananjoy Bhattacharya Eituku Ami Katotuku

Dhananjoy Bhattacharya — Eituku Ami Katotuku

Released 5/31/2004
 1. Eituku Ami Katotuku 3:00
Dhananjoy Bhattacharya Gaan Geye Phire Gechhi

Dhananjoy Bhattacharya — Gaan Geye Phire Gechhi

Released 5/31/2004
 1. Gaan Geye Phire Gechhi 3:10
Dhananjoy Bhattacharya Hai Chhalona

Dhananjoy Bhattacharya — Hai Chhalona

Released 5/31/2004
 1. Hai Chhalona 3:17
Dhananjoy Bhattacharya Hridaye Mor Rakt Jhare

Dhananjoy Bhattacharya — Hridaye Mor Rakt Jhare

Released 5/31/2004
 1. Hridaye Mor Rakt Jhare 3:13
Dhananjoy Bhattacharya Hridoyey Mor Rakta Jharey

Dhananjoy Bhattacharya — Hridoyey Mor Rakta Jharey

Released 5/31/2004
 1. Hridoyey Mor Rakta Jharey 3:15
Dhananjoy Bhattacharya Jadi Laje Duti Jhinuk

Dhananjoy Bhattacharya — Jadi Laje Duti Jhinuk

Released 5/31/2004
 1. Jadi Laje Duti Jhinuk 3:03
Dhananjoy Bhattacharya Jhanan Jhanan Baje

Dhananjoy Bhattacharya — Jhanan Jhanan Baje

Released 5/31/2004
 1. Jhanan Jhanan Baje 3:09
Dhananjoy Bhattacharya Kaal Sararaat Chokhe

Dhananjoy Bhattacharya — Kaal Sararaat Chokhe

Released 5/31/2004
 1. Kaal Sararaat Chokhe 3:16
Dhananjoy Bhattacharya Kabir Kheyale Premamoy

Dhananjoy Bhattacharya — Kabir Kheyale Premamoy

Released 5/31/2004
 1. Kabir Kheyale Premamoy 3:21
Dhananjoy Bhattacharya Kal Sararaat Choke Ghum

Dhananjoy Bhattacharya — Kal Sararaat Choke Ghum

Released 5/31/2004
 1. Kal Sararaat Choke Ghum 3:19
Dhananjoy Bhattacharya Katodin Dekha Hoyni

Dhananjoy Bhattacharya — Katodin Dekha Hoyni

Released 5/31/2004
 1. Katodin Dekha Hoyni 2:47
Dhananjoy Bhattacharya Kotha Jeno Bhashe

Dhananjoy Bhattacharya — Kotha Jeno Bhashe

Released 5/31/2004
 1. Kotha Jeno Bhashe 3:05
Dhananjoy Bhattacharya Kusum Jamon Oai

Dhananjoy Bhattacharya — Kusum Jamon Oai

Released 5/31/2004
 1. Kusum Jamon Oai 3:21
Dhananjoy Bhattacharya Matite Janma Nilam

Dhananjoy Bhattacharya — Matite Janma Nilam

Released 5/31/2004
 1. Matite Janma Nilam 3:04
Dhananjoy Bhattacharya Mayer Naamti Dayamoyee

Dhananjoy Bhattacharya — Mayer Naamti Dayamoyee

Released 8/31/2004
 1. Amar Mayer Naamti Dayamoyee 3:25
 2. E Maya Prapanchamoy 5:42
 3. Gaya Ganga Provasaadi 3:06
 4. Ke Bale Pashani Tui 3:20
 5. Kon Gune Tui Gunamoyeer 2:20
 6. Kon Hisabe Hara Hride 3:04
 7. Maa Maa Bole Dakbo Na Aar 3:23
 8. Thir Hoye Tui Bos Dekhi Ma 2:56
 9. Mon Keno Mayer Charan Chhara 2:56
 10. Joy Kali Joy Kali Bale 3:01
 11. Sura Paan Karine Ami 2:55
 12. Tilek Danra Ore Shaman 3:27
 13. Mago Tara , O Shankari 2:41
 14. Monre Krishi Kaaj Jano Na 2:50
 15. Mukto Karo Ma Muktakeshi 3:10
 16. Shyamadhan Ki Sabai Pay 2:54
 17. Nai Maa Aamar Paarer Kari 2:26
 18. Emon Din Ki Habe Ma Tara 3:49
 19. Jatane Hridaye Rekho 3:14
Dhananjoy Bhattacharya Ogo Guni Bajao Shuni

Dhananjoy Bhattacharya — Ogo Guni Bajao Shuni

Released 5/31/2004
 1. Ogo Guni Bajao Shuni 2:43
Dhananjoy Bhattacharya Ogo Suchorita

Dhananjoy Bhattacharya — Ogo Suchorita

Released 5/31/2004
 1. Ogo Suchorita 2:58
Dhananjoy Bhattacharya Pasher Baadi

Dhananjoy Bhattacharya — Pasher Baadi

Released 5/31/2004
 1. Jhir Jhir Jhir Batase 2:52
Dhananjoy Bhattacharya Rangila Rangila

Dhananjoy Bhattacharya — Rangila Rangila

Released 5/31/2004
 1. Rangila Rangila 2:50
Dhananjoy Bhattacharya Shilpi Moner Bedona

Dhananjoy Bhattacharya — Shilpi Moner Bedona

Released 5/31/2004
 1. Shilpi Moner Bedona 3:12
Dhananjoy Bhattacharya Shono Shono Kathati

Dhananjoy Bhattacharya — Shono Shono Kathati

Released 5/31/2004
 1. Shono Shono Kathati 3:25
Dhananjoy Bhattacharya Shunya Ghare Phire Elam

Dhananjoy Bhattacharya — Shunya Ghare Phire Elam

Released 5/31/2004
 1. Shunya Ghare Phire Elam 3:07
Dhananjoy Bhattacharya Tandra Elo

Dhananjoy Bhattacharya — Tandra Elo

Released 5/31/2004
 1. Tandra Elo 3:12