CÜR Music

Boldly Going Where No Other Music App Has Gone Before…

Suman Chatterjee

Albums by Suman Chatterjee

Suman Chatterjee Aagun Dekhechhi Ami

Suman Chatterjee — Aagun Dekhechhi Ami

Released 5/31/2004
 1. Aagun Dekhechhi Ami 2:40
Suman Chatterjee Aaj Tomare Dekhte Elem

Suman Chatterjee — Aaj Tomare Dekhte Elem

Released 5/31/2004
 1. Aaj Tomare Dekhte Elem 3:22
Suman Chatterjee Abchhayatai Lagchhe Bhalo

Suman Chatterjee — Abchhayatai Lagchhe Bhalo

Released 5/31/2004
 1. Abchhayatai Lagchhe Bhalo 4:58
Suman Chatterjee Abhibadan Tomake

Suman Chatterjee — Abhibadan Tomake

Released 5/31/2004
 1. Abhibadan Tomake 4:16
Suman Chatterjee Aji Barishan Mukharita

Suman Chatterjee — Aji Barishan Mukharita

Released 5/31/2004
 1. Aji Barishan Mukharita 3:17
Suman Chatterjee Amader Jonyo

Suman Chatterjee — Amader Jonyo

Released 5/31/2004
 1. Amader Jonyo 5:48
Suman Chatterjee Amar Ei Path Chaoatei

Suman Chatterjee — Amar Ei Path Chaoatei

Released 5/31/2004
 1. Amar Ei Path Chaoatei 3:19
Suman Chatterjee Amar Ei Path Chaoatei Ananda- Suman Chatterjee

Suman Chatterjee — Amar Ei Path Chaoatei Ananda- Suman Chatterjee

Released 11/1/1996
 1. Nitya Tomar Je Phool Phote 4:07
 2. Tumi Sandhyar Meghamala 3:45
 3. Amar Mon Mane Na - Dinarajani 3:20
 4. Je Chhilo Amar Swapanacharini 3:23
 5. Prane Khushir Toofan Uthechhe 3:04
 6. Bhalobese, Sakhi, Nribhrite Jatane 3:41
 7. Hai Go, Byathai Katha Jai Dube Jai 4:38
 8. Amar Ei Path-Chaoatei Ananda 3:17
 9. Kichhu Balbo Bole Esechhilem 2:47
 10. Mone Rabe Ki Na Rabe Amare 3:32
 11. Deep Nibhe Gechhe Mamo 4:34
 12. Hridaye Chhile Jege 3:12
 13. Joubanasarasinire Milansatadal 2:53
 14. Kahar Galai Parabi Gaaner Ratanhaar 3:57
 15. Mukhkhani Karo Molin Bidhur 3:02
 16. Nishithe Ki Koye Gelo Mone 3:43
 17. Aji Barishan - Mukharita Srabanrati 3:31
 18. Ke Bale Jao Jao 3:20
Suman Chatterjee Amar Mon Bale Chai

Suman Chatterjee — Amar Mon Bale Chai

Released 5/31/2004
 1. Amar Mon Bale Chai 1:31
Suman Chatterjee Amar Mon Mane Na Dinarajani

Suman Chatterjee — Amar Mon Mane Na Dinarajani

Released 5/31/2004
 1. Amar Mon Mane Na Dinarajani 3:31
Suman Chatterjee Amar Priyar Chhaya

Suman Chatterjee — Amar Priyar Chhaya

Released 5/31/2004
 1. Amar Priyar Chhaya 4:37
Suman Chatterjee Asche Shatabdite

Suman Chatterjee — Asche Shatabdite

Released 5/31/2004
 1. Asche Shatabdite 3:49
Suman Chatterjee Bandhu Michhe Raag Koro

Suman Chatterjee — Bandhu Michhe Raag Koro

Released 5/31/2004
 1. Bandhu Michhe Raag Koro 2:08
Suman Chatterjee Bansuriya

Suman Chatterjee — Bansuriya

Released 5/31/2004
 1. Bansuriya 4:00
Suman Chatterjee Barashar Megh Name

Suman Chatterjee — Barashar Megh Name

Released 5/31/2004
 1. Barashar Megh Name 3:46
Suman Chatterjee Barshon Mandrito

Suman Chatterjee — Barshon Mandrito

Released 5/31/2004
 1. Barshon Mandrito 3:53
Suman Chatterjee Bekhaber Rup

Suman Chatterjee — Bekhaber Rup

Released 5/31/2004
 1. Bekhaber Rup 3:29
Suman Chatterjee Bhalobeshe Sakhi Nibhrite

Suman Chatterjee — Bhalobeshe Sakhi Nibhrite

Released 5/31/2004
 1. Bhalobeshe Sakhi Nibhrite 3:40
Suman Chatterjee Bibhutibhushan

Suman Chatterjee — Bibhutibhushan

Released 5/31/2004
 1. Bibhutibhushan 3:04
Suman Chatterjee Bosey Aanko

Suman Chatterjee — Bosey Aanko

Released 5/31/2004
 1. Bosey Aanko 4:15
Suman Chatterjee Boyesh Amar Mukher Rekhay

Suman Chatterjee — Boyesh Amar Mukher Rekhay

Released 5/31/2004
 1. Boyesh Amar Mukher Rekhay 3:50
Suman Chatterjee Brigade Meeting

Suman Chatterjee — Brigade Meeting

Released 5/31/2004
 1. Brigade Meeting 2:50
Suman Chatterjee Cactus

Suman Chatterjee — Cactus

Released 5/31/2004
 1. Cactus 4:22
Suman Chatterjee Chaichhi Tomar Bandhuta

Suman Chatterjee — Chaichhi Tomar Bandhuta

Released 5/31/2004
 1. Chaichhi Tomar Bandhuta 3:01
Suman Chatterjee Chalser Gaan

Suman Chatterjee — Chalser Gaan

Released 5/31/2004
 1. Chalser Gaan 5:36
Suman Chatterjee Chollishe Chaalser Gaan

Suman Chatterjee — Chollishe Chaalser Gaan

Released 5/31/2004
 1. Chollishe Chaalser Gaan 5:35
Suman Chatterjee Dash Foot By Dash Foot

Suman Chatterjee — Dash Foot By Dash Foot

Released 5/31/2004
 1. Dash Foot By Dash Foot 3:41
Suman Chatterjee Deep Nibhe Gechhe Mamo

Suman Chatterjee — Deep Nibhe Gechhe Mamo

Released 5/31/2004
 1. Deep Nibhe Gechhe Mamo 4:34
Suman Chatterjee E Ki Satya Sakoli Satya

Suman Chatterjee — E Ki Satya Sakoli Satya

Released 5/31/2004
 1. E Ki Satya Sakoli Satya 1:38
Suman Chatterjee Gaanola

Suman Chatterjee — Gaanola

Released 5/31/2004
 1. Gaanola 2:26
Suman Chatterjee Gaan Tumi Hao

Suman Chatterjee — Gaan Tumi Hao

Released 5/31/2004
 1. Gaan Tumi Hao 2:58
Suman Chatterjee Haal Chhedona Bandhu

Suman Chatterjee — Haal Chhedona Bandhu

Released 5/31/2004
 1. Haal Chhedona Bandhu 3:20
Suman Chatterjee Hai Go,byathai Katha Jai

Suman Chatterjee — Hai Go,byathai Katha Jai

Released 5/31/2004
 1. Hai Go,byathai Katha Jai 4:38
Suman Chatterjee Howzat (recitation)

Suman Chatterjee — Howzat (recitation)

Released 5/31/2004
 1. Howzat (recitation) 4:22
Suman Chatterjee Hridaye Chhile Jege

Suman Chatterjee — Hridaye Chhile Jege

Released 5/31/2004
 1. Hridaye Chhile Jege 3:12
Suman Chatterjee Ichchhey Olo

Suman Chatterjee — Ichchhey Olo

Released 5/31/2004
 1. Ichchhey Olo 1:57
Suman Chatterjee Jadi Bhabo Kinchho

Suman Chatterjee — Jadi Bhabo Kinchho

Released 5/31/2004
 1. Jadi Bhabo Kinchho 3:33
Suman Chatterjee Jakhon Esechhile

Suman Chatterjee — Jakhon Esechhile

Released 5/31/2004
 1. Jakhon Esechhile 2:52
Suman Chatterjee Jatismar

Suman Chatterjee — Jatismar

Released 5/31/2004
 1. Jatismar 4:32
Suman Chatterjee Jato Dure Jabe Bandhu

Suman Chatterjee — Jato Dure Jabe Bandhu

Released 5/31/2004
 1. Jato Dure Jabe Bandhu 3:59
Suman Chatterjee Je Chhilo Amar Swapancharini

Suman Chatterjee — Je Chhilo Amar Swapancharini

Released 5/31/2004
 1. Je Chhilo Amar Swapancharini 3:23
Suman Chatterjee Joubanasarasinire Milansatadal

Suman Chatterjee — Joubanasarasinire Milansatadal

Released 5/31/2004
 1. Joubanasarasinire Milansatadal 2:53
Suman Chatterjee Kahar Galai Parabi Gaaner

Suman Chatterjee — Kahar Galai Parabi Gaaner

Released 5/31/2004
 1. Kahar Galai Parabi Gaaner 3:57
Suman Chatterjee Ke Bale Jao Jao

Suman Chatterjee — Ke Bale Jao Jao

Released 5/31/2004
 1. Ke Bale Jao Jao 3:20
Suman Chatterjee Keno Je Mon Bhole Amar

Suman Chatterjee — Keno Je Mon Bhole Amar

Released 5/31/2004
 1. Keno Je Mon Bhole Amar 3:51
Suman Chatterjee Khata Dekhe Gaan

Suman Chatterjee — Khata Dekhe Gaan

Released 5/31/2004
 1. Khata Dekhe Gaan 3:06
Suman Chatterjee Kichhu Balbo Bole Esechhilem

Suman Chatterjee — Kichhu Balbo Bole Esechhilem

Released 5/31/2004
 1. Kichhu Balbo Bole Esechhilem 2:47
Suman Chatterjee Mone Rabe Ki Na Rabe Amare

Suman Chatterjee — Mone Rabe Ki Na Rabe Amare

Released 5/31/2004
 1. Mone Rabe Ki Na Rabe Amare 3:31
Suman Chatterjee Mukhkhani Karo Malin

Suman Chatterjee — Mukhkhani Karo Malin

Released 5/31/2004
 1. Mukhkhani Karo Malin 2:59
Suman Chatterjee Nadir Galpa

Suman Chatterjee — Nadir Galpa

Released 5/31/2004
 1. Nadir Galpa 3:17
Suman Chatterjee Nishite Ki Koye Gelo Mone

Suman Chatterjee — Nishite Ki Koye Gelo Mone

Released 5/31/2004
 1. Nishite Ki Koye Gelo Mone 3:42
Suman Chatterjee Nitya Tomar Je Phool Phote

Suman Chatterjee — Nitya Tomar Je Phool Phote

Released 5/31/2004
 1. Nitya Tomar Je Phool Phote 4:06
Suman Chatterjee O Ki Elo,o Ki Elo Na

Suman Chatterjee — O Ki Elo,o Ki Elo Na

Released 5/31/2004
 1. O Ki Elo,o Ki Elo Na 3:06
Suman Chatterjee Petkati Chandiyal

Suman Chatterjee — Petkati Chandiyal

Released 5/31/2004
 1. Petkati Chandiyal 2:06
Suman Chatterjee Prane Khusir Toofan

Suman Chatterjee — Prane Khusir Toofan

Released 5/31/2004
 1. Prane Khusir Toofan 3:04
Suman Chatterjee Pratham Sabkichhu

Suman Chatterjee — Pratham Sabkichhu

Released 5/31/2004
 1. Pratham Sabkichhu 4:20
Suman Chatterjee Robbar

Suman Chatterjee — Robbar

Released 5/31/2004
 1. Robbar 2:24
Suman Chatterjee Sahe Na Jatona

Suman Chatterjee — Sahe Na Jatona

Released 5/31/2004
 1. Sahe Na Jatona 2:35
Suman Chatterjee Sakaal Belar Roddur

Suman Chatterjee — Sakaal Belar Roddur

Released 5/31/2004
 1. Sakaal Belar Roddur 4:44
Suman Chatterjee Sararaat Jwalechhe

Suman Chatterjee — Sararaat Jwalechhe

Released 5/31/2004
 1. Sararaat Jwalechhe 3:55
Suman Chatterjee Shudhu Jaoya Asha

Suman Chatterjee — Shudhu Jaoya Asha

Released 5/31/2004
 1. Shudhu Jaoya Asha 4:06
Suman Chatterjee Suman Chatterjee - Esechhi Tomari Dware

Suman Chatterjee — Suman Chatterjee - Esechhi Tomari Dware

Released 9/1/1999
 1. E Ki Satya Sakali Saatya 1:38
 2. Tar Hate Chhilo Hasir Phooler Har 3:21
 3. Tomai Gaan Shonabo 3:08
 4. O Ki Elo, O Ki Elo Naa 3:06
 5. Nayan Mele Dekhi, Aamay 2:23
 6. Jakhan Esechhile Andhokare 2:52
 7. Aaj Tomare Dekhte Elem 3:23
 8. Tumi Mor Pao Nai Parichay 3:30
 9. Bondhu, Michhe Raag Koro Naa 2:08
 10. Sahe Naa Jatona 2:35
 11. Aamar Mon Bale Chai 1:32
 12. Tomaar Holo Shuru 2:34
 13. Shudhu Jaoa Aasa, Shudhu Srote Bhasa 4:07
 14. Keno Je Mon Bhole Aamar 3:51
 15. Mukhkhani Karo Molin Bidhur 3:00
 16. Aamar Priyar Chhya 4:38
 17. Barshanmandrita Andhokare Esechhi 3:53
Suman Chatterjee Surya Bolloish

Suman Chatterjee — Surya Bolloish

Released 5/31/2004
 1. Surya Bolloish 2:24
Suman Chatterjee Tar Hate Chhilo Hasir

Suman Chatterjee — Tar Hate Chhilo Hasir

Released 5/31/2004
 1. Tar Hate Chhilo Hasir 3:20
Suman Chatterjee Tomake Bhababoi

Suman Chatterjee — Tomake Bhababoi

Released 5/31/2004
 1. Tomake Bhababoi 3:15
Suman Chatterjee Tomake Chai

Suman Chatterjee — Tomake Chai

Released 5/31/2004
 1. Tomake Chai 6:03
Suman Chatterjee Tomake Dekhechhi

Suman Chatterjee — Tomake Dekhechhi

Released 5/31/2004
 1. Tomake Dekhechhi 4:14
Suman Chatterjee Tomar Holo Shuru

Suman Chatterjee — Tomar Holo Shuru

Released 5/31/2004
 1. Tomar Holo Shuru 2:34
Suman Chatterjee Tomar Kathar Rang

Suman Chatterjee — Tomar Kathar Rang

Released 5/31/2004
 1. Tomar Kathar Rang 3:24
Suman Chatterjee Tomar Sange Eka

Suman Chatterjee — Tomar Sange Eka

Released 5/31/2004
 1. Tomar Sange Eka 4:01
Suman Chatterjee Tomay Gan Shonabo

Suman Chatterjee — Tomay Gan Shonabo

Released 5/31/2004
 1. Tomay Gan Shonabo 3:08
Suman Chatterjee Tumi Je Andhar Tai

Suman Chatterjee — Tumi Je Andhar Tai

Released 5/31/2004
 1. Tumi Je Andhar Tai 3:50
Suman Chatterjee Tumi Mor Pao Nai

Suman Chatterjee — Tumi Mor Pao Nai

Released 5/31/2004
 1. Tumi Mor Pao Nai 3:29
Suman Chatterjee Tumi Sandhyar Meghamala

Suman Chatterjee — Tumi Sandhyar Meghamala

Released 5/31/2004
 1. Tumi Sandhyar Meghamala 3:44