CÜR Music

Boldly Going Where No Other Music App Has Gone Before…

Sumitra Sen

Albums by Sumitra Sen

Sumitra Sen Aaj Akasher Moner

Sumitra Sen — Aaj Akasher Moner

Released 5/31/2004
 1. Aaj Akasher Moner 3:22
Sumitra Sen Aar Nai Re Bela,namlo

Sumitra Sen — Aar Nai Re Bela,namlo

Released 5/31/2004
 1. Aar Nai Re Bela,namlo 3:21
Sumitra Sen Aji Bijon Ghare

Sumitra Sen — Aji Bijon Ghare

Released 5/31/2004
 1. Aji Bijon Ghare 2:40
Sumitra Sen Aji Jharer Raate Tomar

Sumitra Sen — Aji Jharer Raate Tomar

Released 5/31/2004
 1. Aji Jharer Raate Tomar 3:11
Sumitra Sen Amar Jwaleni Alo

Sumitra Sen — Amar Jwaleni Alo

Released 5/31/2004
 1. Amar Jwaleni Alo 3:00
Sumitra Sen Amar Moner Majhe

Sumitra Sen — Amar Moner Majhe

Released 5/31/2004
 1. Amar Moner Majhe 2:57
Sumitra Sen Anek Diner Moner Manush

Sumitra Sen — Anek Diner Moner Manush

Released 5/31/2004
 1. Anek Diner Moner Manush 3:08
Sumitra Sen Anek Katha Bolechhilem

Sumitra Sen — Anek Katha Bolechhilem

Released 5/31/2004
 1. Anek Katha Bolechhilem 2:48
Sumitra Sen An Intimate Moment
Sumitra Sen Bahujuger Opar Hote - Sumitra Sen

Sumitra Sen — Bahujuger Opar Hote - Sumitra Sen

Released 9/1/1996
 1. Sakhi Bhabana Kahare Bale 3:18
 2. Olo Soi, Olo Soi 3:10
 3. Anek Katha Bolechhilem (Sumitra) 2:48
 4. Chhinnapatar Sajai Taranee 3:04
 5. Kanthe Nilem Gaan 2:40
 6. Amar Moner Majhe Je Gaan Baje 2:57
 7. Ja Peyechhi Pratham Dine 2:41
 8. Bahu Juger Opar Hotey Ashaar Elo Amar Mone 3:02
 9. Basanta Taar Gaan Likhe Jai 2:20
 10. Emni Kore Ghuribo Dure Bahire 3:00
 11. Tumi Jano Ogo Antarjami 2:52
 12. Gaaner Bhitor Diye Jakhan 2:44
 13. Probhate Bimal Anande 2:59
 14. Ogo Saontali Chhele 3:28
 15. Tomar Ashan Sunya Aji 2:47
 16. Pathahara Tumi Pathik 2:09
 17. Tumi Kon Kananer Phul 2:29
 18. Madhur Madhur Dhwani Baje 2:51
 19. Anek Diner Moner Manush 3:08
 20. Tomar Katha Hetha Keho To Bole Na 3:00
Sumitra Sen Bahu Juger Opar Hotey

Sumitra Sen — Bahu Juger Opar Hotey

Released 5/31/2004
 1. Bahu Juger Opar Hotey 3:03
Sumitra Sen Basanta Taar Gaan Likhe Jai

Sumitra Sen — Basanta Taar Gaan Likhe Jai

Released 5/31/2004
 1. Basanta Taar Gaan Likhe Jai 2:19
Sumitra Sen Chander Hashir Bandh

Sumitra Sen — Chander Hashir Bandh

Released 5/31/2004
 1. Chander Hashir Bandh 3:15
Sumitra Sen Chhaya Ghanaichhe Bone

Sumitra Sen — Chhaya Ghanaichhe Bone

Released 5/31/2004
 1. Chhaya Ghanaichhe Bone 3:11
Sumitra Sen Chhinnapatar Sajai Taranee

Sumitra Sen — Chhinnapatar Sajai Taranee

Released 5/31/2004
 1. Chhinnapatar Sajai Taranee 3:03
Sumitra Sen Emni Kore Ghuribo Dure

Sumitra Sen — Emni Kore Ghuribo Dure

Released 5/31/2004
 1. Emni Kore Ghuribo Dure 2:59
Sumitra Sen Gaaner Bhitor Diye Jakhan

Sumitra Sen — Gaaner Bhitor Diye Jakhan

Released 5/31/2004
 1. Gaaner Bhitor Diye Jakhan 2:43
Sumitra Sen Gahana Raate Srabandhara

Sumitra Sen — Gahana Raate Srabandhara

Released 5/31/2004
 1. Gahana Raate Srabandhara 2:49
Sumitra Sen Ja Peyechhi Pratham Dine

Sumitra Sen — Ja Peyechhi Pratham Dine

Released 5/31/2004
 1. Ja Peyechhi Pratham Dine 2:41
Sumitra Sen Kadamberi Kanan Gheri

Sumitra Sen — Kadamberi Kanan Gheri

Released 5/31/2004
 1. Kadamberi Kanan Gheri 3:20
Sumitra Sen Kanthe Nilem Gaan

Sumitra Sen — Kanthe Nilem Gaan

Released 5/31/2004
 1. Kanthe Nilem Gaan 2:39
Sumitra Sen Madhur Madhur Dhwani Baje

Sumitra Sen — Madhur Madhur Dhwani Baje

Released 5/31/2004
 1. Madhur Madhur Dhwani Baje 2:50
Sumitra Sen Megh Chhaye Sajal Baye

Sumitra Sen — Megh Chhaye Sajal Baye

Released 5/31/2004
 1. Megh Chhaye Sajal Baye 2:57
Sumitra Sen Mor Sandhyai Tumi Sundar

Sumitra Sen — Mor Sandhyai Tumi Sundar

Released 5/31/2004
 1. Mor Sandhyai Tumi Sundar 3:17
Sumitra Sen Ogo Snaotali Chhele

Sumitra Sen — Ogo Snaotali Chhele

Released 5/31/2004
 1. Ogo Snaotali Chhele 3:27
Sumitra Sen Olo Shoi,olo Shoi

Sumitra Sen — Olo Shoi,olo Shoi

Released 5/31/2004
 1. Olo Shoi,olo Shoi 3:09
Sumitra Sen Pathahara Tumi Pathik

Sumitra Sen — Pathahara Tumi Pathik

Released 5/31/2004
 1. Pathahara Tumi Pathik 2:09
Sumitra Sen Prabhate Bimale Anande

Sumitra Sen — Prabhate Bimale Anande

Released 5/31/2004
 1. Prabhate Bimale Anande 2:58
Sumitra Sen Sakhi Bhabona Kahare Bole

Sumitra Sen — Sakhi Bhabona Kahare Bole

Released 5/31/2004
 1. Sakhi Bhabona Kahare Bole 3:18
Sumitra Sen Sumitra Sen-Chhutir Nimantrane

Sumitra Sen — Sumitra Sen-Chhutir Nimantrane

Released 12/31/2005
 1. Mor Probhater Ei Protham Khaner 3:11
 2. Edin Aaji Kon Ghore Go 2:23
 3. Tumi Ekla Ghare Bose Bose 3:29
 4. Ogo Saontali Chhele 3:00
 5. Diner Pare Din Je Gelo 3:06
 6. Phul Bale, Dhanya Ami 3:05
 7. Tarite Pa Di Ni 3:12
 8. Ekhono Keno Samoy Nahi Holo 2:58
 9. Hridoy Amar Oi Bujhi Tor Baishakhi Jhar 1:55
 10. Rangiye Diye Jao Go 2:52
 11. Ma Ki Tui Parer Dware 2:33
 12. Ami Sandhyadeeper Shikha 3:34
 13. Mor Sandhyai Tumi Sundar Beshe Esechho 3:15
 14. Amar Bhanga Pather Ranga Dhulay 2:23
 15. Tomar Surer Dhara Jhare Jethay 2:49
 16. Swapne Aamar Mone Holo 1:59
 17. Kadamberi Kanan Gheri 3:20
 18. Satimir Rajani, Sachakita Sajani 3:24
 19. Chander Hashir Bandh Bhengechhe 3:15
 20. Sakhi Bhabana Kahare Bale 3:15
 21. Danriye Achho Tumi Amar 2:45
 22. Chokher Aloy Dekhechhilem 3:02
 23. Tumi Amay Dekechhile 3:17
 24. Shes Gaaneri Resh Niye Jao Chole 2:41
Sumitra Sen Taar Bidaybelar

Sumitra Sen — Taar Bidaybelar

Released 5/31/2004
 1. Taar Bidaybelar 3:03
Sumitra Sen Tomar Ashan Sunya Aji

Sumitra Sen — Tomar Ashan Sunya Aji

Released 5/31/2004
 1. Tomar Ashan Sunya Aji 2:46
Sumitra Sen Tomar Katha Hetha Keho To

Sumitra Sen — Tomar Katha Hetha Keho To

Released 5/31/2004
 1. Tomar Katha Hetha Keho To 3:00
Sumitra Sen Tumi Jano Ogo Antarjami

Sumitra Sen — Tumi Jano Ogo Antarjami

Released 5/31/2004
 1. Tumi Jano Ogo Antarjami 2:51
Sumitra Sen Tumi Kon Kananer Phool

Sumitra Sen — Tumi Kon Kananer Phool

Released 5/31/2004
 1. Tumi Kon Kananer Phool 2:29
Sumitra Sen Utal Dhara Badal Jharey

Sumitra Sen — Utal Dhara Badal Jharey

Released 5/31/2004
 1. Utal Dhara Badal Jharey 3:02