CÜR Music

Boldly Going Where No Other Music App Has Gone Before…

Swagatalakshmi Dasgupta

Albums by Swagatalakshmi Dasgupta

Swagatalakshmi Dasgupta Aaji Je Rajani Jay

Swagatalakshmi Dasgupta — Aaji Je Rajani Jay

Released 5/31/2004
 1. Aaji Je Rajani Jay 8:08
Swagatalakshmi Dasgupta Aakaash Hoe Aakash Pathey

Swagatalakshmi Dasgupta — Aakaash Hoe Aakash Pathey

Released 5/31/2004
 1. Aakaash Hoe Aakash Pathey 4:24
Swagatalakshmi Dasgupta Aalo Je Aaj Gaan Karey

Swagatalakshmi Dasgupta — Aalo Je Aaj Gaan Karey

Released 5/31/2004
 1. Aalo Je Aaj Gaan Karey 4:16
Swagatalakshmi Dasgupta Aaloker Ai Jharna Dharaye

Swagatalakshmi Dasgupta — Aaloker Ai Jharna Dharaye

Released 5/31/2004
 1. Aaloker Ai Jharna Dharaye 3:16
Swagatalakshmi Dasgupta Aamar Mukti Aaloye Aaloye

Swagatalakshmi Dasgupta — Aamar Mukti Aaloye Aaloye

Released 5/31/2004
 1. Aamar Mukti Aaloye Aaloye 4:08
Swagatalakshmi Dasgupta Agaman (recitation)

Swagatalakshmi Dasgupta — Agaman (recitation)

Released 5/31/2004
 1. Agaman (recitation) 2:43
Swagatalakshmi Dasgupta Akasher Chithi Suryamukhike-Swagatalakshmi Dasgupt
Swagatalakshmi Dasgupta Amaar Mollika Bone
Swagatalakshmi Dasgupta Ami Swapane Royechi

Swagatalakshmi Dasgupta — Ami Swapane Royechi

Released 5/31/2004
 1. Ami Swapane Royechi 4:46
Swagatalakshmi Dasgupta Anandadhwani - Swagatalakshmi Dasgupta

Swagatalakshmi Dasgupta — Anandadhwani - Swagatalakshmi Dasgupta

Released 1/1/2011
 1. Pratham Juger Udaydigangane 6:11
 2. Anandadhwani Jagao Gagane.. 4:22
 3. Swapan Jodi Bhangile 5:35
 4. Tomar Ananda Oi 4:18
 5. Bajilo Kaar Beena 4:58
 6. E Ki Labanye Purna Pran. 4:01
 7. Tomay Natun Kore Pabo Bole. 8:06
 8. Amare Diye Tomar Haate 2:59
 9. Ore Ke Re Emon Jagay Toke 3:41
 10. Ke Janito Tumi Dakibe Amare 6:53
 11. Gao Beena Beena Gao Re 3:45
 12. Gabo Tomar Sure 4:54
 13. Prabhu , Tomar Beena Jemoni Baje 5:27
 14. Kamalboner Madhupraji 4:56
 15. Ki Dhwani Baje Gahan Chetan Majhe 5:41
 16. Beena Najao Hey Mamo Antare 2:44
Swagatalakshmi Dasgupta Andhakarer Uthsa Hote

Swagatalakshmi Dasgupta — Andhakarer Uthsa Hote

Released 5/31/2004
 1. Andhakarer Uthsa Hote 3:17
Swagatalakshmi Dasgupta Andhar Rate Ekla

Swagatalakshmi Dasgupta — Andhar Rate Ekla

Released 5/31/2004
 1. Andhar Rate Ekla 6:00
Swagatalakshmi Dasgupta Basanti He Bhuban Mohini

Swagatalakshmi Dasgupta — Basanti He Bhuban Mohini

Released 5/31/2004
 1. Basanti He Bhuban Mohini 5:00
Swagatalakshmi Dasgupta Bedona Ki Bhasay Re

Swagatalakshmi Dasgupta — Bedona Ki Bhasay Re

Released 5/31/2004
 1. Bedona Ki Bhasay Re 6:30
Swagatalakshmi Dasgupta Bhul Bhange (Recitation)

Swagatalakshmi Dasgupta — Bhul Bhange (Recitation)

Released 5/31/2004
 1. Bhul Bhange (Recitation) 2:58
Swagatalakshmi Dasgupta Birash Din Biral Kaaj

Swagatalakshmi Dasgupta — Birash Din Biral Kaaj

Released 5/31/2004
 1. Birash Din Biral Kaaj 3:07
Swagatalakshmi Dasgupta Dhyan Me Paramai

Swagatalakshmi Dasgupta — Dhyan Me Paramai

Released 5/31/2004
 1. Dhyan Me Paramai 5:01
Swagatalakshmi Dasgupta Diner Pare Din Je

Swagatalakshmi Dasgupta — Diner Pare Din Je

Released 5/31/2004
 1. Diner Pare Din Je 2:48
Swagatalakshmi Dasgupta Durga Parivaar

Swagatalakshmi Dasgupta — Durga Parivaar

Released 10/13/2010
 1. Pratah Smaranam 2:52
 2. Ganesh Vandana 2:32
 3. Ganesh Dhyanam 1:29
 4. Ganeshastakam 4:32
 5. Ganesh Pranam 3:55
 6. Lakshmi Dhyanam 1:58
 7. Lakshmi Strotram 4:13
 8. Sri Sukta 9:24
 9. Lakshmi Stuti 2:07
 10. Mahalakshmashtakam 3:06
 11. Saraswati Pranam 2:22
 12. Saraswati Dhyanam 3:47
 13. Saraswati Strotram 1 2:41
 14. Saraswati Strotram 2 0:56
 15. Saraswati Vandana 2:23
 16. Saraswati Sarda Strotram 1:55
 17. Kartik Pranam Mantra 3:49
 18. Prathamam Shaila Putriti 4:06
 19. Ya Devi Sarvabhuteshu 5:53
 20. Sarba Mangal Mangalye 4:00
 21. Uma Maheshwar Stotram 11:11
 22. Durga Stotram 9:59
Swagatalakshmi Dasgupta Durga Parivar

Swagatalakshmi Dasgupta — Durga Parivar

Released 2/15/2013
 1. Pratah Smaranam 2:52
 2. Ganesh Vandana 2:32
 3. Ganesh Dhyanam 2:32
 4. Ganeshastakam 4:32
 5. Ganesh Pranam 3:55
 6. Lakshmi Dhyanam 1:58
 7. Lakshmi Stotram 4:13
 8. Sri Sukta 9:23
 9. Lakshmi Stuti 2:07
 10. Mahalakshmashtakam 3:04
 11. Saraswati Pranam 1:54
 12. Saraswati Dhyanam 2:21
 13. Saraswati Stotram 1 2:41
 14. Saraswati Stotram 2 0:56
 15. Saraswati Vandana 2:22
 16. Saraswati Sarda Stotram 3:47
 17. Kartik Pranam Mantra 3:48
 18. Pratham Shail Putrti 4:06
 19. Ya Devi Sarvabhuteshu 5:52
 20. Sarvamangal Mangalye 4:00
 21. Uma Maheshwar Stotram 11:10
 22. Durga Stotram 9:59
Swagatalakshmi Dasgupta Eki Labonye Purna Praan

Swagatalakshmi Dasgupta — Eki Labonye Purna Praan

Released 5/31/2004
 1. Eki Labonye Purna Praan 4:22
Swagatalakshmi Dasgupta Ghora Rajani

Swagatalakshmi Dasgupta — Ghora Rajani

Released 5/31/2004
 1. Ghora Rajani 4:08
Swagatalakshmi Dasgupta Hey Nutan" Rabindra Sangeet

Swagatalakshmi Dasgupta — Hey Nutan" Rabindra Sangeet

Released 1/1/2011
 1. Hey Nutan, Dekha Dik Aar-Baar 4:39
 2. Aaj Aloker Ei Jharnadharae 3:14
 3. Andhakarer Utso Hote Utsarito Aalo 3:16
 4. Hriday Amar Prakash Holo 6:24
 5. Amar Mukti Aaloy Aaloy 4:06
 6. Dhwanilo Ahwbhan 5:05
 7. Akash Hote Akash-Pathe 4:22
 8. Aalo Je Aaj Gaan Korey Mor Prane Go 4:14
 9. Bhoy Hote Tobo Abhoy Majhe 4:38
 10. Oi Mohamanob Ase 3:02
 11. Premer Phand Pata Bhubone 3:43
 12. Juge Juge Bujhi Amaay Cheyechhilo Se 4:27
 13. Jani Tomar Ajana Nahi Go 5:06
 14. Biraso Din, Birolo Kaaj 3:06
 15. Maran Re, Tunhu Mamo Shyam Saman 10:32
Swagatalakshmi Dasgupta Hriday Aamar Prakash Holo

Swagatalakshmi Dasgupta — Hriday Aamar Prakash Holo

Released 5/31/2004
 1. Hriday Aamar Prakash Holo 6:26
Swagatalakshmi Dasgupta Ichchhera Megh Hoy
Swagatalakshmi Dasgupta Jaani Tomar Ajana Nahi Go

Swagatalakshmi Dasgupta — Jaani Tomar Ajana Nahi Go

Released 5/31/2004
 1. Jaani Tomar Ajana Nahi Go 5:07
Swagatalakshmi Dasgupta Jugey Jugey Bujhi Aamaye

Swagatalakshmi Dasgupta — Jugey Jugey Bujhi Aamaye

Released 5/31/2004
 1. Jugey Jugey Bujhi Aamaye 4:29
Swagatalakshmi Dasgupta Ki Korili Moher Chhalane

Swagatalakshmi Dasgupta — Ki Korili Moher Chhalane

Released 5/31/2004
 1. Ki Korili Moher Chhalane 5:12
Swagatalakshmi Dasgupta Maran Re Tuhu Mam Shyamsaman

Swagatalakshmi Dasgupta — Maran Re Tuhu Mam Shyamsaman

Released 5/31/2004
 1. Maran Re Tuhu Mam Shyamsaman 10:26
Swagatalakshmi Dasgupta Minakhhi Meye Mudam

Swagatalakshmi Dasgupta — Minakhhi Meye Mudam

Released 5/31/2004
 1. Minakhhi Meye Mudam 7:12
Swagatalakshmi Dasgupta Na Bole Jeyo Na

Swagatalakshmi Dasgupta — Na Bole Jeyo Na

Released 5/31/2004
 1. Na Bole Jeyo Na 4:05
Swagatalakshmi Dasgupta Nidu Charan Mule

Swagatalakshmi Dasgupta — Nidu Charan Mule

Released 5/31/2004
 1. Nidu Charan Mule 4:15
Swagatalakshmi Dasgupta Niti Nritye- Swagatalakshmi Dasgupta

Swagatalakshmi Dasgupta — Niti Nritye- Swagatalakshmi Dasgupta

Released 5/31/2005
 1. Bishwabinarabe Bishwajan Mohichhe 7:51
 2. Baje Baje Ramyabina Baaje 5:34
 3. Pratham Aadi Tabo Shakti 3:59
 4. Nrittyer Taale Taale 7:54
 5. Pralaynachan Nachle Jakhan 2:35
 6. Aji Jharo Jharo Mukhara Badaro Dine 4:38
 7. Dui Haate Kaler Mandir Je 3:05
 8. Amar Mukti Aaloy Aaloy 4:06
 9. E Ki Labonne Purno Pran 4:22
 10. Mamo Chitte Niti Nritye Ke Je Nache 2:30
 11. Ulangini Naache Ranarange 2:24
 12. Ore Bhai Phagun Legeche 3:31
 13. Aaj Aloker Ei Jharnadharae 3:14
 14. Mor Bina Othe Kon Sure Baji 3:42
 15. Amay Khamo He Khamo Namo He Namo 5:41
 16. Rangiye Diye Jao Go Ebar 2:43
Swagatalakshmi Dasgupta Nobo Anande Jago Aaji
Swagatalakshmi Dasgupta Nrieter Tale Tale

Swagatalakshmi Dasgupta — Nrieter Tale Tale

Released 5/31/2004
 1. Nrieter Tale Tale 7:54
Swagatalakshmi Dasgupta Oi Ashe Oi Oti Bhairaba

Swagatalakshmi Dasgupta — Oi Ashe Oi Oti Bhairaba

Released 5/31/2004
 1. Oi Ashe Oi Oti Bhairaba 6:21
Swagatalakshmi Dasgupta Ok Ke Bandhibi Ke

Swagatalakshmi Dasgupta — Ok Ke Bandhibi Ke

Released 5/31/2004
 1. Ok Ke Bandhibi Ke 4:17
Swagatalakshmi Dasgupta Om-Vol 1-Swagatalaxmi

Swagatalakshmi Dasgupta — Om-Vol 1-Swagatalaxmi

Released 12/27/1999
 1. Adyastab,Ja Debi,Kalistab 21:15
 2. Shivastuti,Saraswati,Nabagrahastrotra,Shivastrotra 19:24
Swagatalakshmi Dasgupta Ong-Vol 2-Swagatalakshmi Dasgupta

Swagatalakshmi Dasgupta — Ong-Vol 2-Swagatalakshmi Dasgupta

Released 12/27/1999
 1. Durga Strotra - Namaste Sharanye Shibe 7:09
 2. Kalikastuti - Hung Hung Kare Shabarudhe 6:29
 3. Ganesh Bandana - Ong Khrbang , Ong Debendra 3:54
 4. Saraswati Bandana - Shweto Padmasana , Ja Kundendu Tushar 5:38
 5. Krishnakarnamtrito Strotra - He Debo He 6:15
 6. Krishnastrotra - Joy Shankhachakradhar 5:57
 7. Ganga Strotra - Ong Debi 8:37
Swagatalakshmi Dasgupta Oyi Mahamanab Aashey

Swagatalakshmi Dasgupta — Oyi Mahamanab Aashey

Released 5/31/2004
 1. Oyi Mahamanab Aashey 3:02
Swagatalakshmi Dasgupta Pathar Bhenge Ranga

Swagatalakshmi Dasgupta — Pathar Bhenge Ranga

Released 5/31/2004
 1. Pathar Bhenge Ranga 6:04
Swagatalakshmi Dasgupta Premer Phaad Pata Bhubaney

Swagatalakshmi Dasgupta — Premer Phaad Pata Bhubaney

Released 5/31/2004
 1. Premer Phaad Pata Bhubaney 3:44
Swagatalakshmi Dasgupta Rajanir Sesh Tara

Swagatalakshmi Dasgupta — Rajanir Sesh Tara

Released 5/31/2004
 1. Rajanir Sesh Tara 4:11
Swagatalakshmi Dasgupta Ramdhanu Jane
Swagatalakshmi Dasgupta Sampoorna Chandi Path

Swagatalakshmi Dasgupta — Sampoorna Chandi Path

Released 7/22/2011
 1. Agalastotra 10:04
 2. Keelakastaba 3:01
 3. Devikavacham 19:10
 4. Ratrisuktam 2:59
 5. Devibahana Singh Dhyanam 2:57
 6. Chandi Shat Sambada Katha 0:44
 7. Shree Shree Chandi Mahatmya 1:54
 8. Mahakali Dhyanam 0:52
 9. Mahalaxmi Dhyanam 0:40
 10. Mahasaraswati Dhyanam 0:44
 11. Chapter One Madhukaitava Vadha 22:17
 12. Mahishasura Sainya Vadha 22:18
 13. Mahishasura Vadha 9:31
 14. Sakradikrita Devistuti 11:15
 15. Devi Doot Sambada 21:54
 16. Dhumralochana Vadha 4:26
 17. Chandamunda Vadha 4:31
 18. Chapter Eight – Raktabeeja Vadha 15:17
 19. Chapter Nine – Nishumbha Vadha 9:48
 20. Chapter Ten – Shumbha Vadha 5:26
 21. Chapter Eleven – Narayani Stuti 13:59
 22. Chapter Twelve – Bhagabati Bakya 8:33
 23. Chapter Thirteen – Devi Barpradan & Devisukta 8:08
Swagatalakshmi Dasgupta Sampoorna Geeta: A Comprehensive Recitation Of The Bhagwat Geeta

Swagatalakshmi Dasgupta — Sampoorna Geeta: A Comprehensive Recitation Of The Bhagwat Geeta

Released 11/17/2009
 1. Mangal Dhyan 4:03
 2. Arjuna Vishad Yog 11:18
 3. Sankhya-Yog 17:22
 4. Karma-Yog 9:15
 5. Gyana-Yog 9:33
 6. Karmasanyasa Yog 6:47
 7. Dhyan Yog 10:12
 8. Gyana-Vigyana Yog 7:03
 9. Aksharabrahma Yog 6:59
 10. Rajavidya-Rajaguhya Yog 8:13
 11. Vibhuti Yog 9:55
 12. Viswaroop Darshan Yog 15:12
 13. Bhakti Yog 4:42
 14. Kshetra- Kshetragya Yog 8:04
 15. Gunotraya- Vibhag Yog 6:20
 16. Purushottam Yog 5:27
 17. Daivasur Sampad Vibhag Yog 5:59
 18. Shraddatraya- Vibhag Yog 6:43
 19. Moksha Yog 17:49
Swagatalakshmi Dasgupta Sarata Bela Sagardhare
Swagatalakshmi Dasgupta Swapne Amar Mone Holo