CÜR Music

Boldly Going Where No Other Music App Has Gone Before…

Jai Uttal

Albums by Jai Uttal

Jai Uttal Kirtan!
Jai Uttal Kirtan Kids
Jai Uttal Mondo Rama
Jai Uttal Monkey
Jai Uttal Queen Of Hearts

Jai Uttal — Queen Of Hearts

Released 7/26/2011
  1. Thief Of Hearts (Govinda Govinda Gopala) 6:40
  2. Ocean Of Milk (He Natha Narayana) 9:05
  3. Lanka Burning (Sita Ram) 7:42
  4. Queen Of Hearts (Radhe Radhe) 6:58
  5. Hari's Rapture (Radha Ramana Hari Bol) 6:06
  6. Garota De Braja (Govinda Jaya Jaya) 5:23
  7. Last Breath (Hare Krishna Maha Mantra) 7:23
  8. Vishnu's Dream (Om Namo Bhagavate) 5:58
Jai Uttal Shiva Station (Bonus Edition)