CÜR Music

Boldly Going Where No Other Music App Has Gone Before…

Nishantala Surya Prakash Rao

Albums by Nishantala Surya Prakash Rao

Nishantala Surya Prakash Rao 1008 Vibrations Of The Almighty Sri Ganesh

Nishantala Surya Prakash Rao — 1008 Vibrations Of The Almighty Sri Ganesh

Released 3/31/2006
 1. Sri Ganesh Sahasranamam 33:48
Nishantala Surya Prakash Rao 1008 Vibrations Of The Almighty Sri Hanuman

Nishantala Surya Prakash Rao — 1008 Vibrations Of The Almighty Sri Hanuman

Released 3/31/2006
 1. Sri Hanuman Sahasranamam 53:58
Nishantala Surya Prakash Rao 1008 Vibrations Of The Almighty Sri Lalitha

Nishantala Surya Prakash Rao — 1008 Vibrations Of The Almighty Sri Lalitha

Released 3/31/2006
 1. Sri Lalitha 17:51
 2. Sahasranamam 50:49
Nishantala Surya Prakash Rao 1008 Vibrations Of The Almighty Sri Ram

Nishantala Surya Prakash Rao — 1008 Vibrations Of The Almighty Sri Ram

Released 3/31/2006
 1. Srirama Sahasranamam 56:30
Nishantala Surya Prakash Rao 1008 Vibrations Of The Almighty Tirupathi Sri Venkateswara

Nishantala Surya Prakash Rao — 1008 Vibrations Of The Almighty Tirupathi Sri Venkateswara

Released 3/31/2006
 1. Sri Venkateswara Sahasranamam 67:21
Nishantala Surya Prakash Rao 108 Vibrations Of The Almighty
Nishantala Surya Prakash Rao Chalisas Ganesh, Shiv, Durga, Gayathri, Hanuman, Navagraha, Shirdi Sai
Nishantala Surya Prakash Rao Dashavatara Stothram & Narayana Gayatri Sacred Sanskrit Recital

Nishantala Surya Prakash Rao — Dashavatara Stothram & Narayana Gayatri Sacred Sanskrit Recital

Released 3/31/2006
 1. Dashavatara Stothram 11:12
 2. Narayana Gayatri 61:39
Nishantala Surya Prakash Rao Daya Sathakam

Nishantala Surya Prakash Rao — Daya Sathakam

Released 5/1/2004
 1. Daya Sathakam 45:03
Nishantala Surya Prakash Rao Devi Mahatmatyam Vol.1
Nishantala Surya Prakash Rao Navagraha Chalisa Navagraha Stothram & Surya Stothras

Nishantala Surya Prakash Rao — Navagraha Chalisa Navagraha Stothram & Surya Stothras

Released 5/1/2003
 1. Navagraha Chalisa 7:48
 2. Aditya Hrudayam 13:20
 3. Surya Ashtakam 3:59
 4. Surya Stothram 5:36
 5. Navgraha Stothram 22:44
Nishantala Surya Prakash Rao Navagraha Sathanamavali

Nishantala Surya Prakash Rao — Navagraha Sathanamavali

Released 5/1/2004
 1. Navagraha Sathanamavali 66:15
Nishantala Surya Prakash Rao Navagraha Stothram & Manthram Pratyangira Gayatri

Nishantala Surya Prakash Rao — Navagraha Stothram & Manthram Pratyangira Gayatri

Released 5/1/2004
 1. Navagraha Stothram 22:44
 2. Navagraha Manthram 4:29
 3. Pratyangira Gayatri 30:16
Nishantala Surya Prakash Rao Om Sri Sai Ram Chanting & Ashtothara Sathanamavali

Nishantala Surya Prakash Rao — Om Sri Sai Ram Chanting & Ashtothara Sathanamavali

Released 5/1/2004
 1. Chanting 60:06
 2. Ashtothara Sathanamavali 7:08
Nishantala Surya Prakash Rao Om Sri Sai Ram Chanting & Shirdi Sai Stuthi

Nishantala Surya Prakash Rao — Om Sri Sai Ram Chanting & Shirdi Sai Stuthi

Released 5/1/2004
 1. Chanting 50:00
 2. Tirabina 6:43
 3. Jaghu 7:11
Nishantala Surya Prakash Rao Om Sri Sai Ram Chanting, Stothram & Dandakam

Nishantala Surya Prakash Rao — Om Sri Sai Ram Chanting, Stothram & Dandakam

Released 5/1/2004
 1. Om Sri Sai Ram Chanting 50:02
 2. Stothram 6:48
 3. Dandakam 6:52
Nishantala Surya Prakash Rao Sarabhesvara & Pratyangira Gayatri Pratyangira Kavacham

Nishantala Surya Prakash Rao — Sarabhesvara & Pratyangira Gayatri Pratyangira Kavacham

Released 5/1/2004
 1. Sarabhesvara Gayatri 14:58
 2. Pratyangira Kavacham 18:50
 3. Pratyangira Gayatri 29:42
Nishantala Surya Prakash Rao Sarabhesvara & Pratyangira Kavacham Pratyangira Ashtotharam

Nishantala Surya Prakash Rao — Sarabhesvara & Pratyangira Kavacham Pratyangira Ashtotharam

Released 5/1/2004
 1. Sarabhesvara Kavcham 24:12
 2. Pratyangira Kavacham 18:50
 3. Pratyangira Ashtothram 7:27
Nishantala Surya Prakash Rao Sarabhesvara & Pratyangira Stothras
Nishantala Surya Prakash Rao Sathya Sai Gayatri Ashtotharam & Karavalambam Sacred Sanskrit Recital

Nishantala Surya Prakash Rao — Sathya Sai Gayatri Ashtotharam & Karavalambam Sacred Sanskrit Recital

Released 3/31/2006
 1. Gayatri 30:28
 2. Ashtothara Namavali 11:11
 3. Karavalambam 17:38
Nishantala Surya Prakash Rao Shirdi Sai Chalisa & Bakthi Geeth

Nishantala Surya Prakash Rao — Shirdi Sai Chalisa & Bakthi Geeth

Released 5/1/2004
 1. Chalisa 7:13
 2. Sacharitamu 6:32
 3. Om Sri Sai Ram Chanting 60:06
Nishantala Surya Prakash Rao Shirdi Sai & Satya Sai Stothras
Nishantala Surya Prakash Rao Shirdi Sai Suprabatham, Satya Sai Suprabatham

Nishantala Surya Prakash Rao — Shirdi Sai Suprabatham, Satya Sai Suprabatham

Released 5/1/2004
 1. Shirdi Sai 24:32
 2. Satya Sai 26:53
Nishantala Surya Prakash Rao Siva Mahimna Stothram & Dakshina Moorthy Stothram
Nishantala Surya Prakash Rao Sri Anjaneya Suprabatham & Sahasranamavali

Nishantala Surya Prakash Rao — Sri Anjaneya Suprabatham & Sahasranamavali

Released 5/1/2003
 1. Anjaneya Suprabatham 9:30
 2. Anjaneya Sahasranamavali 53:57
Nishantala Surya Prakash Rao Sri Dakshina Moorthy Stothram & Siva Smaranam
Nishantala Surya Prakash Rao Sri Durga Suprabatham Sri Kanakadurga Nama Sankeerthana Sri Rajarajeswari Suprabatham Bramarambika

Nishantala Surya Prakash Rao — Sri Durga Suprabatham Sri Kanakadurga Nama Sankeerthana Sri Rajarajeswari Suprabatham Bramarambika

Released 5/1/2004
 1. Sri Durga Suprabatham 9:55
 2. Sri Kanakadurga Nama Sankeerthana 12:37
 3. Sri Raja Rajeswari Suprabatham 10:12
 4. Bramarambika Ashtakam 7:10
 5. Shyamala Dandakam 15:53
Nishantala Surya Prakash Rao Sri Ganesh Stothram/Siva Stuthi
Nishantala Surya Prakash Rao Sri Ganesh Stothram Sri Lakshmi Narasimha Stothram
Nishantala Surya Prakash Rao Sri Hanuman Chalisa Sri Anjaneya Saharsranamavali

Nishantala Surya Prakash Rao — Sri Hanuman Chalisa Sri Anjaneya Saharsranamavali

Released 5/1/2003
 1. Sri Hanuman Chalisa 9:37
 2. Sri Anjaneya Sahasranamavali 53:57
Nishantala Surya Prakash Rao Sri Lakshmi Narasimha Suprabatham Sankeerthanam Sri Venkateswara Suprabatham

Nishantala Surya Prakash Rao — Sri Lakshmi Narasimha Suprabatham Sankeerthanam Sri Venkateswara Suprabatham

Released 5/1/2002
 1. Sri Lakshmi Narasimha Suprabatham 28:34
 2. Sri Lakshmi Narasimha Karavalamba Stothram 15:18
 3. Sri Venkateswara Suprabatham 28:19
Nishantala Surya Prakash Rao Sri Lakshmi Narasimha Suprabatham Sri Lakshmi Narasimha Karavalamba Stothram Sri Venkateswara Karava

Nishantala Surya Prakash Rao — Sri Lakshmi Narasimha Suprabatham Sri Lakshmi Narasimha Karavalamba Stothram Sri Venkateswara Karava

Released 5/1/2004
 1. Sri Lakshmi Narasimha Suprabatham 28:40
 2. Sri Lakshmi Narasimha Karavalamba Stothram 15:22
 3. Sri Venkateswara Karavalamba Stothram 12:37
Nishantala Surya Prakash Rao Sri Lakshmi Narasimha Suprabatham Stothram

Nishantala Surya Prakash Rao — Sri Lakshmi Narasimha Suprabatham Stothram

Released 5/1/2002
 1. Sri Lakshmi Narasimha Suprabatham 28:34
 2. Sri Lakshmi Narasimha Runavimochana Stothram 5:07
 3. Sri Lakshmi Narasimha Pancharathna Stothram 5:19
 4. Sri Lakshmi Narasimha Karavalamba Stothram 3:41
Nishantala Surya Prakash Rao Sri Lalitha Sahasaranam, Ashtotharanamavali, Sri Mahalakshmi Ashtotharanamavali, Astakam

Nishantala Surya Prakash Rao — Sri Lalitha Sahasaranam, Ashtotharanamavali, Sri Mahalakshmi Ashtotharanamavali, Astakam

Released 5/1/2004
 1. Sri Lalitha Sahasaranam 35:02
 2. Ashtotharanamavali 12:54
 3. Sri Mahalakshmi Ashtotharanamavali 8:36
 4. Astakam 5:38
Nishantala Surya Prakash Rao Sri Mahavishnu & Sri Mahalakshmi Stothras

Nishantala Surya Prakash Rao — Sri Mahavishnu & Sri Mahalakshmi Stothras

Released 5/1/2004
 1. Sri Mahavishnu Vishesha Namavali 3:00
 2. Vishnu Sahasranamam 30:44
 3. Mahalakshmi Kavacham 14:13
 4. Sri Lakshmi Ashtothara Namavali 8:32
Nishantala Surya Prakash Rao Sri Mallikarjuna Suprabatham & Karavalambam Chandrashekara Astakam & Siva Thandava Stothram

Nishantala Surya Prakash Rao — Sri Mallikarjuna Suprabatham & Karavalambam Chandrashekara Astakam & Siva Thandava Stothram

Released 5/1/2004
 1. Suprabatham 18:32
 2. Karavalambam 21:31
 3. Chandrasekara Astakam 5:22
 4. Siva Thandava Stothram 6:07
Nishantala Surya Prakash Rao Sri Pratyangira Gayatri, Kavacham, Ashtotharanamavali

Nishantala Surya Prakash Rao — Sri Pratyangira Gayatri, Kavacham, Ashtotharanamavali

Released 5/1/2004
 1. Sri Pratyangira Gayatri 29:46
 2. Kavacham 18:50
 3. Ashtotharanamavali 9:12
Nishantala Surya Prakash Rao Sri Pratyangira Gayatri Mrutyunjay Manthram

Nishantala Surya Prakash Rao — Sri Pratyangira Gayatri Mrutyunjay Manthram

Released 5/1/2004
 1. Sri Pratyangira Kavacham 30:19
 2. Mrutyunjay Manthram 22:14
Nishantala Surya Prakash Rao Sri Pratyangira Kavacham, Gayatri Soolini Kavacham, Ashtotharanamam, Samoutikarna Manthram

Nishantala Surya Prakash Rao — Sri Pratyangira Kavacham, Gayatri Soolini Kavacham, Ashtotharanamam, Samoutikarna Manthram

Released 5/1/2004
 1. Sri Pratyangira Kavacham 18:52
 2. Sri Soolini Kavacham 2:00
 3. Soolini Ashtotharasathanamavali 7:30
 4. Samputhikarna Manthram 1:40
 5. Sri Pratyangira Gayatri 30:16
Nishantala Surya Prakash Rao Sri Pratyangira Mala Manthram, Ashtotharanamavali, Gayatri, Sri Soolini Kavacham And Ashtotharam

Nishantala Surya Prakash Rao — Sri Pratyangira Mala Manthram, Ashtotharanamavali, Gayatri, Sri Soolini Kavacham And Ashtotharam

Released 5/1/2004
 1. Mala Manthra 6:18
 2. Ashtotharanamavali 2:01
 3. Gayatri 7:28
 4. Soolini Kavacham 9:12
 5. Ashtotharam 30:16
Nishantala Surya Prakash Rao Sri Ramachandra, Sri Raghavendra, Sri Shirdi Sai

Nishantala Surya Prakash Rao — Sri Ramachandra, Sri Raghavendra, Sri Shirdi Sai

Released 5/1/2004
 1. Sri Ramachandra 15:28
 2. Sri Raghavendra 24:13
 3. Sri Shirdi Sai 24:35
Nishantala Surya Prakash Rao Sri Rama Jai Rama, Sri Rama Sahasranamavali

Nishantala Surya Prakash Rao — Sri Rama Jai Rama, Sri Rama Sahasranamavali

Released 5/1/2004
 1. Sri Rama Sahasranamavali 56:32
 2. Rama Rama Jayarama 3:46
Nishantala Surya Prakash Rao Sri Sarabhesvara Gayathri & Stothram
Nishantala Surya Prakash Rao Sri Sarabhesvara Sahasranamavali

Nishantala Surya Prakash Rao — Sri Sarabhesvara Sahasranamavali

Released 5/1/2004
 1. Sri Sarabhesvara Sahasranamavali 63:45
Nishantala Surya Prakash Rao Sri Satyanarayana Suprabtham, Sri Venkateswara Suprabatham, Sri Lakshkmi Narasimha Suprabatham

Nishantala Surya Prakash Rao — Sri Satyanarayana Suprabtham, Sri Venkateswara Suprabatham, Sri Lakshkmi Narasimha Suprabatham

Released 5/1/2003
 1. Sri Satanarayana Suprabatham 9:48
 2. Sri Venkateswara Suprabatham 28:36
 3. Sri Lakshmi Narasimha Suprabatham 28:26
Nishantala Surya Prakash Rao Sri Satyanarayana Vratham Pooja Vidhanam

Nishantala Surya Prakash Rao — Sri Satyanarayana Vratham Pooja Vidhanam

Released 5/1/2003
 1. Sri Satyanarayana Vratham Pooja Vidhanam 60:34
Nishantala Surya Prakash Rao Sri Satya Sai Suprabatham & Stothras

Nishantala Surya Prakash Rao — Sri Satya Sai Suprabatham & Stothras

Released 5/1/2004
 1. Suprabatham 24:53
 2. Ashtothara Sathanamavali 11:52
 3. Karavalamba Stothram 16:33
Nishantala Surya Prakash Rao Sri Shirdi Sai Chalisa, Ashtotharanamam & Chanting

Nishantala Surya Prakash Rao — Sri Shirdi Sai Chalisa, Ashtotharanamam & Chanting

Released 5/1/2004
 1. Chalisa 16:32
 2. Ashtotharanamam 7:10
 3. Chanting 50:00
Nishantala Surya Prakash Rao Sri Tirumalesam
Nishantala Surya Prakash Rao Sri Venkateswara Sahasranamam, Sri Lakshmi Ashtotharananmam, Kanakadhara Stothram

Nishantala Surya Prakash Rao — Sri Venkateswara Sahasranamam, Sri Lakshmi Ashtotharananmam, Kanakadhara Stothram

Released 5/1/2004
 1. Sri Venkateswara Sahasranamam & Sri Lakshmi Ashtotharanamam 56:52
 2. Kanakadhara Stothram 12:01
Nishantala Surya Prakash Rao Sri Venkateswara Sahasranama Stothram, Mukundamala & Moamanthram

Nishantala Surya Prakash Rao — Sri Venkateswara Sahasranama Stothram, Mukundamala & Moamanthram

Released 5/1/2004
 1. Sahasranama Stothram 35:06
 2. Mukundamala 20:10
 3. Moolamanthram 1:44
Nishantala Surya Prakash Rao Sri Venkateswara Sahasranamavali

Nishantala Surya Prakash Rao — Sri Venkateswara Sahasranamavali

Released 5/1/2004
 1. Sri Venkateswara Saharanamavali 64:33
Nishantala Surya Prakash Rao Sri Venkateswara Suprabtham & Sri Lakshmi Narasimha Stothras
Nishantala Surya Prakash Rao Sri Vigneswara Stuthi Sri Srinivasa Stuthi
Nishantala Surya Prakash Rao Suprabathams

Nishantala Surya Prakash Rao — Suprabathams

Released 5/1/2004
 1. Sri Satyanarayana 9:50
 2. Sri Raghavendra 24:13
 3. Sri Shirdi Sai 24:35