CÜR Music

Boldly Going Where No Other Music App Has Gone Before…

Usha Raj

Albums by Usha Raj

Usha Raj Samriddhi (Amruthavarsha Vol. 7)

Usha Raj — Samriddhi (Amruthavarsha Vol. 7)

Released 11/15/2007
 1. Ganesha Pancharathnam 5:21
 2. Durga Sooktham 2:31
 3. Ashta Lakshmi Sthothram 6:59
 4. Kanaka Dhaara Sthothram 14:33
 5. Meenakshi Pancha Rathnam 5:02
 6. Raama Raksha Sthothram 14:46
 7. Vishnu Sooktham 3:28
 8. Hanumath Pancha Rathnam 5:05
 9. Vaidyanaatha Ashtakam 5:45
 10. Ayushya Sooktham 3:19
Usha Raj Shaanthi (Amruthavarsha Vol. 9)
Usha Raj Shlokas On Lalitha Devi (Amruthavarsha Vol. 6)

Usha Raj — Shlokas On Lalitha Devi (Amruthavarsha Vol. 6)

Released 1/10/2008
 1. Lalitha Pancharathnam (Amruthavarsha Vol. 6) 5:03
 2. Sankalpam (Amruthavarsha Vol. 6) 6:44
 3. Dhyaanam (Amruthavarsha Vol. 6) 1:26
 4. Shri Lalitha Sahasranaama Sthothra (Amruthavarsha Vol. 6) 18:15
Usha Raj Shlokas On Venkateshvara, Rama And Krishna (Amruthavarsha Vol. 4)

Usha Raj — Shlokas On Venkateshvara, Rama And Krishna (Amruthavarsha Vol. 4)

Released 9/1/2008
 1. Venkatesha Suprabhaatham 17:20
 2. Venkatesha Sthothram 6:09
 3. Venkatesha Prapatthi 10:13
 4. Venkatesha Mangala Shaasanam 4:50
 5. Raama Sthothram 4:42
 6. Raama Ashthakam 4:36
 7. Raama Karnaamrutham 4:58
 8. Krishna Sthothram 2:30
 9. Krishna Karnaamrutham 0:57
 10. Hari Ashthakam 4:13
 11. Shri Krisnaayaa Namo Namah 1:39
Usha Raj Shreyas (Amruthavarsha Vol. 8)
Usha Raj Sri Durga Sahasranamavali

Usha Raj — Sri Durga Sahasranamavali

Released 1/1/2006
 1. Sri Durga Sahasranamavali 70:22