CÜR Music

Boldly Going Where No Other Music App Has Gone Before…

Petros Tabouris

Albums by Petros Tabouris

Petros Tabouris 100 Years Of Olympic Games

Petros Tabouris — 100 Years Of Olympic Games

Released 12/1/2008
 1. Protos Delfikos Ymnos Ston Appolona 4:05
 2. Olympionikis XIV Tou Pyndarou-Olympic XYV Of Pindar 3:21
 3. Savazios 3:26
 4. Ekehiria-Armistice 2:56
 5. Yposhesi Nikis-Promise Of Victory 5:06
 6. Athlos-Achievement 3:09
 7. Foni Ekfoniti-Speaker's Voice 0:19
 8. Gyros Tou Thriamvou-Turn Of Triumph 4:12
 9. Exodos-Exodus 3:14
 10. Choros Tou Kastrou Tis Ahinas-Dance At The Castle Of Athens 2:22
 11. Spyros Louis 3:56
 12. Pyrotehnimata-Fire Works 0:23
 13. Choros Stis Stiles Tou (olympiou Dios)-Dance At The Columns Of Olympic Zeus 5:30
 14. Choros Stin Kapnikares-Dance At Kapnikarea 3:42
 15. Choros Stis 32 Kolones-Dance At The 32 Columns 2:49
Petros Tabouris Ancient Greek Dances

Petros Tabouris — Ancient Greek Dances

Released 1/22/2003
 1. Parthenion - Dance Of Virgins 1:54
 2. Threnos - Funeral Dance 2:25
 3. Sikkinis - Dance Of The Satyrical Drama 2:46
 4. Savarios - Dance Of Tragedy 3:17
 5. Pyrhyiche - Armed Dance 3:15
 6. Prylis - Armed Dance 2:26
 7. Nivatismos - Mimic Dance 3:16
 8. Makrtismos - Animal Dance 2:38
 9. Kordax - Dance Of The Comedy 1:35
 10. Kolavrismos - Mimic Dance 2:45
 11. Iporchima - Pantomimic Dance 1:45
 12. Ioniki - Chain Dance 2:04
 13. Ierakeio - Women's Dance 3:21
 14. Hormos - Round Dance 2:04
 15. Gypones - Mimic Dance 2:48
 16. Gymnopaedike - Gymnic Dance 4:05
 17. Emmeleia - Dance Of Tragedy 1:51
 18. Bibasis - Spartan Dance 2:12
 19. Bacchants' Dance - Dance Of Tragedy 2:10
 20. Anapalis - Gymnic Dance 3:37
Petros Tabouris Ancient Greek Musical Instruments

Petros Tabouris — Ancient Greek Musical Instruments

Released 1/23/2009
 1. Parthenion (Phorminx, Krotala) 1:55
 2. Nomos In Dorios Harmonia (Kithara) 3:22
 3. Diaulos 1:35
 4. Emvatirion 2:12
 5. Etude In Dorios Harmonia In Minor System (Kithara, Aulos) 4:05
 6. Ancient Dance (Kithara, Piktis, Tympanon) 1:51
 7. To Athena (Phorminx & Aulos) 2:13
 8. Barbitos 2:12
 9. Bacchants' Dance (Aulos, Krotala) 2:11
 10. By The Fire (Kithara) 3:13
 11. Etude In Hypolydios Harmonia In Dianotical Genus (Kithara, Pandouris, Plagiaulos) 2:51
 12. Salpinx 1:39
 13. Delphic Hymn To Apollo (138 B.C.) (Syrinx) 3:56
 14. Kitharis 2:38
 15. Keras 0:27
 16. Hymn To Nemesis (Lyra) 1:42
 17. Etude In Frygian Chromatic Mode (Barbitos) 2:26
 18. Secret Rite (Forminx, Krotala) 2:55
 19. Paean And Prosodion (18 B.C.) (Lyra) 5:03
 20. Tympanon 2:15
 21. Etude In Hypofrygian Diatonic Mode (Barbitos) 3:06
 22. Ritual Dance (Aulos) 2:40
Petros Tabouris Byzantine Ottoman Music in Constantinople / 13th c. - 18th c.

Petros Tabouris — Byzantine Ottoman Music in Constantinople / 13th c. - 18th c.

Released 11/5/2000
 1. Kratima in Mode A (By Petros Peloponnisios) 3:04
 2. Houseini Aghir Semai (Zacharias Chanendes) 2:56
 3. Kratima in Mode Middle B - At the Entrance (By Anonymous Composer) 3:28
 4. Penjugiah Saz Semai (By Prince Dimitrios Kantemiris) 6:05
 5. Kratima in Mode Plagal B (By Daniel Protopsaltis) 6:15
 6. Sazkar Peshref (By Prince Dimitrios Kantemiris) 5:36
 7. Kratima in Mode D (By Meletios Sinaitis) 5:37
 8. Sazkiar Saz Semai (By Prince Dimitrios Kantemiris) 3:46
 9. Kratima in Mode Plagal A (By Panayiotis Halatzoghlou) 5:20
 10. Kratima in Mode Plagal D (By Protopsaltis Ikonomou - Prasinos) 14:07
Petros Tabouris Eghorda Typou Laoutou (Long Necked Lutes)

Petros Tabouris — Eghorda Typou Laoutou (Long Necked Lutes)

Released 4/22/2003
 1. Taqsim Kurdi Ya Ain Moulayeten 5:54
 2. Raksats (Horoi) (Medley Of Raksats) 6:12
 3. Antikrystos Horos Tou Antep (Antep Dance) 3:47
 4. Havas Tis Polis (Instanbul Havasi) 3:55
 5. Tragoudi Tou Kirsehir (Kirsehir Song) 6:19
 6. Karsilamas Ikoniou - Konya Karsilama 4:23
 7. Zeibekiko Tis Smyrnis - Izmir Zeibek 3:59
 8. Ouzoun Havas (Makris) - Uzunhava 1:54
 9. Zeibekikos - Bilesik Zeibek 4:19
 10. Patrounino 3:26
 11. Selfos 3:58
 12. Stis Mantzouranas Ton Antho (On The Marjoram Flower) 3:42
 13. Tourna 3:25
 14. Skopos Tou Leze (Melodi From Lezhe) 3:12
 15. Skopos Apo Tin Skodra (Melodi From Shkoder) 3:00
Petros Tabouris Euripides' Bacchae

Petros Tabouris — Euripides' Bacchae

Released 7/11/2002
 1. Dionysos Entrance (Prologue) (Prologhos Isodhos Dhionisou) 5:14
 2. Bacchants Entrance (Parode) (Parodhos Isodhos Ton Vakhon) 1:21
 3. Hymn To Dionysos (Parode) (Imnos Sto Dhioniso) 1:34
 4. Dithyramb (Dhithiramvos) 5:27
 5. Pentheas' Entrance - 1st Episode (Isodhos Penthea - A Episodhio) 0:40
 6. Waters' Rite - 2nd Stasimon (Teleti Ton Neron - B Stasimo) 2:30
 7. Pentheas' Accusation - 2nd Stasimon (Katighoria Tou Penthea - B Stasimo) 0:52
 8. Appeal Of Dionysos - 2nd Stasimon (Epiklisi Tou Dhionisou - B Stasimo) 2:13
 9. Song Of Expectation - 3rd Stasimon (Traghoudhi Tis Prosmonis - G Stasimo) 2:44
 10. Knowledge Rite - 3rd Stasimon (Teleti Tis Ghnosis - G Stasimo) 2:26
 11. Pentheas' Dance - 4th Episode (Katighoria Tou Penthea - Δ Episodhio) 1:52
 12. Rite Of Cutting - 4th Stasimon (Teleti Tou Temahismou - Δ Stasimo) 3:39
 13. Messenger' Narration - 5th Episode (Afighisi Tou B Angelou - E Episodhio) 1:03
 14. Bacchants' Mania And Entrance Of Ayavi - Exode (Mania Ton Vakhon Ke Isodhos Tis Aghavis - Exodhos) 1:54
 15. Ayavi's Lament (Kommos) - Exode (Thrinos Tis Aghavis - Kommos - Exodhos) 3:05
 16. Dionysos Avenger - Epilogue (Dhionisos Timoros - Epiloghos) 6:51
 17. Bacchants' Dreams (Onira Vakhon) 3:13
 18. Bacchants' Longings (Vakhon Pothi) 1:46
 19. Mystic Rite (Mistiki Teleti) 2:55
 20. Secret Mania (Ieri Mania) 2:26
Petros Tabouris Fragments Of Ancient Greek Music

Petros Tabouris — Fragments Of Ancient Greek Music

Released 4/16/2008
 1. Athenaeus Paian (Athineou, Pean) 3:59
 2. Hymn To Nemesis (Hymnos Sti Nemesi) 1:59
 3. Iamvos (Iamvos) 0:46
 4. Skolion Of Seikilos (Skolion Tou Sikilou) 0:31
 5. Trohalos (Troheos) 0:42
 6. Hymn To Helius (Hymnos Ston Ilio) 2:02
 7. Hymn To Muse (Ancient Manuscript) 1:22
 8. Fragment Of A Dramatic Lament On The Death Of Ajax (Apospasma Dramatos Shetiko Me Ton Thanato Tou Eanta) 1:31
 9. Pean And Prosodion (Pean Ke Prosodion) 5:03
 10. Homeric Hymn To Demeter (Homeric Hmn To Demeter) 0:58
 11. Fragment Of Stasimon Of Orestes By Euripides (Apospasma Apo Stasimo Tou Oresti Tou Euripidi) 1:20
 12. Paean (Pean) 0:44
 13. Etude In Dorios Harmonia Minor System In Enharmonion Genus (Spoudi Se Doria Armonia Elassonos Systimatos Se Enarmonio Genos) 3:22
 14. Barbitos (Barbitos) 2:12
 15. By The Fire (Gyro Apo Ti Foria) 3:13
 16. Etude In Frygian Harmonia In Chromatic Genus (Spoudi Se Frygia Armonia Se Chromatiko Genos) 2:24
 17. Diaulos (Diavlos) 1:35
 18. Etude In Lydios Harmonia In Chromatic Genus (Spoudi Se Lydia Armonia Se Hromatio Genos) 3:00
 19. Ioniki Dance (Ioniki Orhisis) 2:04
 20. Keras (Keras) 0:27
 21. Etude In Ypodorios Harmonia In Diatonical Genus (Spoudi Se Ypodoria Armonia Se Diatoniko Genos) 2:02
 22. Maktrismos Dance (Maktrismos) 2:36
Petros Tabouris Hadia Kai Karfia/Caresses And Nails
Petros Tabouris Kanonaki

Petros Tabouris — Kanonaki

Released 5/12/2008
 1. Slow Tsiftetelli (Argo Tsiftetelli Politiko) 6:05
 2. Taximi Hitzazkiar (Taximi Hitzazkiar) 3:56
 3. Aegean Syrtos Dance (Azizies) (Azizies) 3:44
 4. Dodecanisian Dances (Dodecanisiaki Hori) 4:14
 5. Taximi Huzzam (Taximi Huzam) 4:21
 6. Dance Of Capadokia (Horos Ton Koutalion) 2:42
 7. Sehnaz Longa (Sehnaz Longa) 3:10
 8. Smyrna's Song (Ti Se Meli Esenane) 3:00
 9. Taksimi Nihavent (Taksimi Nihavent) 3:31
 10. I Lost A Handkerchief (Ehasa Mantili) 3:31
 11. Sultaniyegah Longa (Sultaniyegah Longa) 3:56
 12. Taksimi Hitzaz (Taksimi Hitzaz) 3:48
 13. Asia Minor Karsilamas (Melinos Karsilamas) 2:39
 14. Nihavent Longa (Nihavent Longa) 3:49
Petros Tabouris Masterpieces Of The First Greek Songs - Mismayia

Petros Tabouris — Masterpieces Of The First Greek Songs - Mismayia

Released 11/11/2011
 1. Hasapikos Dance 2:22
 2. Urban Dance Of Constantinople 4:24
 3. A Beautiful Planet 4:04
 4. Day Dawns And Evening Falls 3:03
 5. As From Centuries Appeared 4:33
 6. As If You Drank The Water Of Oblivion 4:35
 7. Heavy Heart 3:46
 8. When You Get Too Close - A Warning To Lovers 4:19
 9. Instrumental Composition In Makam Kurdi 4:30
 10. Syrtos An Urban Dance 2:42
 11. How Can You Bear My Heart I Wonder 4:41
 12. You Have The Beauty Of Aprodite 2:03
 13. A Noble Soul 3:27
 14. From The Bottom Of My Heart 4:11
 15. He Who Does Not Follow The Rules 4:50
 16. What A Deadly Misfortune 5:35
 17. How Hard It Is My Love 3:44
 18. What Great Power 3:33
 19. Karsilamas - Urban Dance 2:46
 20. Pity Me My Lady 3:38
 21. Nightingale Of Love 5:57
 22. To The Edge Of Malice - A Lover's Tears 3:20
 23. Cupid Come And Take Aim 2:45
 24. Two Greek Dances Of Constantinople 4:19
 25. Ballos 4:12
Petros Tabouris Mismagia - Ta Prota Entehna Ellinika Tragoudia 17os-19os Eonas (The First Greek Artistic Songs Of The 17th - 19th Century)

Petros Tabouris — Mismagia - Ta Prota Entehna Ellinika Tragoudia 17os-19os Eonas (The First Greek Artistic Songs Of The 17th - 19th Century)

Released 12/1/2008
 1. Chasapikos Choros (Organiko) 2:21
 2. Enas Evmorfos Planitis 4:03
 3. Taha Efanik' Ap' Eonos 4:32
 4. Varia Kardia 3:45
 5. Pesrefi Se Makam Kiournti & Ousoul Mperefsan (Organiko) 4:29
 6. Pos Vastas Kardia 'M Thavmazo 4:40
 7. Mia Evgeniki Psyhi 3:26
 8. Taximi Tabour - Opios Den Vasta Tous Orous 4:50
 9. Ti Megalin Exousian 3:33
 10. Efsplahnisoume, Kyria 3:38
 11. To Erotikon Aidoni 5:56
 12. Dyo Romeiki Chori Tis Polis 4:18
 13. Chasapikos Choros Ths Polis (Organiko) 4:24
 14. Ksimeroni Ke Vradiazi 3:03
 15. Osan Na Epies To Neron Tis Lithis Omiazis 4:34
 16. Polli Otan Mperdefthoun 4:19
 17. Syrtos Choros Tis Propontidas (Organiko) 2:41
 18. Afroditi Mou 2:03
 19. Is Ta Vathi Tis Kardias Mou 4:10
 20. Ti Kakon Thanatiforon 5:35
 21. Ti Sklirotis Ine Fos Mou 3:44
 22. Antikristos 9Simos Choros (Organiko) 2:45
 23. Is To Akron Tis Kakias 3:19
 24. Trexate Erotes, Elate 2:44
 25. Ballos (Organiko) 4:11
Petros Tabouris Modes And Talas

Petros Tabouris — Modes And Talas

Released 1/24/2006
 1. The Mediteranean (Tabouris) 2:20
 2. Tatavlianos Syrtos 2:13
 3. Taxim In The Fourth Plagal Mode 2:45
 4. Song Of Rabidranath Tagore (Tagore) 1:35
 5. Tabla Improvisation In Tala Teental 2:57
 6. Sultaniyegiah Sirto 3:04
 7. Huseini Semai (Kiriazi) 3:47
 8. Mantiliatos 2:29
 9. Sigathistos 1:47
 10. Taxim In The Second Plagal Mode 2:24
 11. Steps In The Sand (Tabouris) 3:22
 12. Punjab Folk Dance 2:00
 13. Fantasy In Nihavent 2:30
 14. Sehnaz Semai (Nikolaki) 3:57
 15. Taxim In The Fourth Chromatic Plagal Mode 2:12
 16. Indian Dance (Kaharuwe) 1:20
 17. The Euxine (Tabouris) 2:34
Petros Tabouris Mousiki Apo Tin Elliniki Arheotita

Petros Tabouris — Mousiki Apo Tin Elliniki Arheotita

Released 4/26/1994
 1. Thrinos Tou Simonidi 1:30
 2. Proti Pithiki Odi Tou Pindarou 3:19
 3. Sikkinis 3:15
 4. Ithifalliko Tragoudi 1:05
 5. Tragoudi Ton Falloforon 1:10
 6. Askavlos 4:57
 7. Parthenio Tou Alkman 1:15
 8. Epithalamio Tis Sapfous 1:19
 9. Organiko Apospasma Tis Kontrapolinopoleos 1:26
 10. Ymeneos Tis Sapfous 1:59
 11. Egomio Tou Ivikou 1:25
 12. Diavlos 3:51
 13. Tragoudi Ton Sikelon Voskon 0:41
 14. Epitafios Toy Sikilou 1:04
 15. Deuteros Delfikos Ymnos Ston Apollona 6:20
 16. Maktrismos 2:34
 17. Ymnos Stin Mousa (Mesomidous Apo Tin Kriti) 1:26
 18. Agios O Theos 1:44
 19. Ymnos Stin Nemesi (Mesomidous Apo Tin Kriti) 1:58
 20. Apospasma Apo Tous Ornithes Tou Aristofani 1:13
 21. Kolavrismos 4:34
 22. Protos Delfikos Ymnos Ston Apollona 3:55
 23. Ymnos Ston Ilio (Mesomidous Apo Tin Kriti) 2:05
 24. Savarios 3:16
 25. Apospasma Apo Toin Tragodia Eas 0:45
 26. Stasimo Apo Tin Tragodia 'Orestis' Tou Eyripidi 2:40
 27. Proimion Iliados Omirou 2:42
Petros Tabouris Musical Instruments Of Ancient Greece

Petros Tabouris — Musical Instruments Of Ancient Greece

Released 3/3/2011
 1. Tragic Dance [Epigonion, Kithara, Tympanon, Krotala] 1:49
 2. Ancient Dance [Varvitos, Pandouris, Aulos, Tympanon] 2:24
 3. Diaulos 1:32
 4. Epitaph Of Seikilos [Pyktis, Krotala] 1:07
 5. Etude In Dorios Harmonia, Minor System In Enharmonion Genus [Kithara, Aulos, Tympanon, Krotala] 3:20
 6. Etude In Frygian Harmonia In Chromatic Genus [Varvitos, Pandouris, Aulos, Tympanon, Krotala] 2:22
 7. Gymnic Dance [Lyra, Ageion, Syrinx] 4:03
 8. Funeral Procession [Kithara, Syrinx, Krotala, Tympanon] 2:21
 9. Forminx 2:36
 10. Hymn To Nemesis [Lyra] 1:39
 11. Keras 0:25
 12. Nomos In Dorios Harmonia [Kithara, Tympanin, Krotala] 3:20
 13. Pean And Prosodion [Kithara, Syrinx, Tympanon, Krotala] 5:01
 14. Salpinx [Salpinx, Tympanon] 1:37
 15. Savarios [Kithara, Aulos, Diaulos, Tympanon, Krotala] 3:15
 16. To Athena [Phorminx & Aulos] 2:11
Petros Tabouris Music In The Ancient Greek Games

Petros Tabouris — Music In The Ancient Greek Games

Released 4/16/2008
 1. Pythian Nomos (Pythikos Nomos) 9:24
 2. Orthian Nomos (Orthios Nomos) 9:17
 3. Aulitikos Nomos (Aulitikos Nomos) 3:59
 4. Nomos In Dorios Harmonia (Nomos Se Doriki Armonia) 3:22
 5. Gymnopaedike (Gymnopaidia) 4:05
 6. Pyrrihios (Pyrihios) 3:20
 7. Anapale (Anapali) 3:39
 8. Pythionikos I Of Pindar (Pythionikos I Tou Pindarou) 2:50
 9. Olympionikos II Of Pindar (Olympionikos II Tou Pindarou) 1:23
 10. Olympionikos III Of Pindar (Olymonikos III Tou Pindarou) 3:19
 11. Syrinx (Syriga) 2:34
 12. Gymnopaidies (Gymnopedies) 3:34
 13. Two Studies On Ancient Greek Scales (Dyo Spoudes Se Arheous Elinikous Tropous) 3:38
Petros Tabouris Music Of Ancient Greece & Music Of Greek Antiquity

Petros Tabouris — Music Of Ancient Greece & Music Of Greek Antiquity

Released 5/2/2011
 1. Thrinos Toy Simonidi - Lament Of Simonides 1:31
 2. Proti Pithikoi Odi Tou Pindarou - First Pythian Ode By Pindar 3:21
 3. Sikkinis 3:17
 4. Ithiphalliko Tragoudi - Ithiphallic Song 1:05
 5. Tragoudi Ton Falloforon - Entrance Song F The Phalloforoi 1:11
 6. Askaulos - Askaulos 5:00
 7. Parthenio Tou Alkman - Parthenion By Alkman 1:16
 8. Epithalamio Tis Sapfos - Epithalamium By Sapfos 1:20
 9. Organiko Apospasma Tis Konstantinoupolis - Instrumental Fragment From Constantinople 1:26
 10. Ymnaios Tis Sapfous - Hymeneal By Sappho 2:00
 11. Egomio Tou Ivikou - Encomium By Ibykos 1:25
 12. Diaulos - Channel 3:53
 13. Tragoudi Ton Sikelon Voskon - Song Of The Sicilian Shepards 0:41
 14. Epitafios Tou Seikilou - Epitaph Of Seikilos 1:05
 15. Deuteros Delphikos Imnos Ston Apollona - Second Delphic Hymn To Apollo 6:23
 16. Maktrismos 2:37
 17. Ymnous Sti Mousa(Mesomidous Apo Tin Kriti) - Hymn To The Muse(By Mesomedes Of Crete) 1:26
 18. Agios O Theos - God Is Holy 1:44
 19. Ymnos Sti Nemesi(Mesomidous Apo Tin Kriti) - Hymn To Nemesis(By Mesomedes Of Crete) 1:58
 20. Apospasma Apo Tous "Ornithes Tou Aristophani - Fragment From The Comedy "Birds" By Aristophanes 1:14
 21. Kolavrismos - Manipulation 4:37
 22. Protos Delphikos Ymnos Ston Apollona - First Delphic Hymn To Apollo 3:58
 23. Ymnos Ston Ilio(Mesomidous Apo Tin Kriti) - Hymn To The Sun(By Mesomedes Of Crete) 2:05
 24. Savarios 3:20
 25. Apospasma Apo Tin Tragodia "Aias" - Fragment From The Tragedy "Aias" 0:45
 26. Stasimo Apo Tin Tragodia "Orestis" Tou Euripidi - Stasimon From The Tragedy "Orestis" By Euripides 2:42
 27. Prooimion Iliados Omirou - Fragment From The Illiad 2:43
Petros Tabouris Music Of The Gods - Melos Archaion

Petros Tabouris — Music Of The Gods - Melos Archaion

Released 11/9/2012
 1. Second Delphic Hymn To Apollo 6:23
 2. Hymn To Zeus 1:35
 3. Dance Of Maktrismo 2:38
 4. Hymn To The Muse Mesomedes 1:24
 5. First Delphic Hymn To Apollo 4:00
 6. To Aphrodite 2:30
 7. Holy Father 1:45
 8. Dance Of Gigras 3:44
 9. Hymn To Nemesis 1:56
 10. Contrapollinopolis 1:25
 11. Diaulos 3:03
 12. Savarios Dance 3:19
 13. Barbitos 2:12
 14. Hymn To The Demon Orphic 3:48
 15. The Triumph Of Pindarus 3:10
 16. Ithyphallic Melody 1:05
 17. Ionic Dance 2:07
 18. A Piece Of Aristophane's "Birds" 1:13
 19. Antigone By Sophocles 27:10
 20. 1st Delphic Hymn To Apollo 3:59
 21. Korivantes 2:10
 22. Hymn To A Muse II 1:23
 23. Telesias 3:01
 24. Stasimon From Orestis By Euripedes 2:43
 25. Enthroned 3:05
 26. The Elysium In Hades, By Pindarus 2:00
 27. Hymn To The Sun, By Mesomedes Of Crete 2:45
 28. From Ajax: Tecmessa's Lament 0:45
Petros Tabouris Pnefsta-Flutes

Petros Tabouris — Pnefsta-Flutes

Released 4/22/2003
 1. Taqsim (Minjayra) 3:32
 2. Rast Taqsim Rast Bashraf 9:00
 3. Huzzam Taqsim, Huzzam Doulab 7:18
 4. Tragoudi Apo To Keksin Nihat - Song From Keskin 4:04
 5. Zeybek From Aydin (Harmantali) 4:55
 6. Taksim Beyati 6:23
 7. Taksim Mahur 2:35
 8. Taksim Hitzaz - Taksim Hicaz 6:45
 9. Alabeis (Epirus Folk Dance) 5:37
 10. Skaros (Shepherd's Melody) 3:26
 11. Arta (Epirus Tsamikos Dance) 3:25
 12. Argitiko Kalamatiano (Peloponnisos Folk Dance) 2:48
 13. Dhent Te Uji (Fyell) 2:06
 14. Valle (2 Fyells) 1:55
 15. Pastirska 1:17
 16. Ballad 2:02
 17. Horos Kolo (Kolo Dance) 3:20
Petros Tabouris Ta Porfyra Kabagia
Petros Tabouris The Greek Folk Instruments: Canonaki
Petros Tabouris The Hellenic Art Of Music: Music Of Greek Antiquity

Petros Tabouris — The Hellenic Art Of Music: Music Of Greek Antiquity

Released 5/28/2012
 1. First Ode To Knossos 3:21
 2. Parthenon By Alkman 1:15
 3. Epithalamium By Sappho 1:13
 4. Instrumental Fragment From Contrapollinopolis 1:25
 5. Fragment From The Illiad 2:42
 6. Second Delphic Hymn To Apollo 6:22
 7. Hymn To Nemesis 1:58
 8. Instrumental Fragment From Thessaly 1:26
 9. Hymn To The Sun By Mesomedes Of Crete 2:05
 10. Encomium By Ibicus 1:19
 11. Fragment Of Nemesis 1:59
 12. Instrumental Fragment From Arcadia 1:30
 13. Lament Of Simmeonidis 0:45
 14. Fragment Of The Comedy "Birds" By Aristophanes 1:10
 15. First Delphic Hymn To Apollo 3:58
 16. Fragment Of Chania 1:26
 17. Fragment From The Comedy "Aias" 0:41
 18. Blessed Be Our Father 1:44
 19. Askoulos 5:00
 20. Double Aulos 3:52
 21. Epitaph Of Seikilos 1:04
 22. Entrance Of The Phallophors 1:05
 23. Song Of Kolavrismos 4:36
 24. Fragment Of Homer's Illiad 2:37
 25. Third Pythian Ode By Pindar 3:19
 26. Song Of Savarios 3:17
 27. Pan's Sleep 5:29
 28. On The Mountains Of Arcadia 3:58
 29. Mandalena 2:30
 30. Yaroubi 3:10
 31. Princess 2:41
 32. First Delphic Hymn To Aris 3:57
 33. Burnovalia 2:49
 34. Panic Of Pan 3:48
 35. Mothers 3:07
 36. Procession Of Smyrna 4:01
 37. Dimos's Eyes 2:39
 38. Little Girl In The Moonlight 4:27
 39. Nigriz Dance 3:28
 40. Starlight 1:54
 41. Dochmeios Melody 4:06
 42. Hymn To Helios 1:35
 43. Epitrotos 'b 1:59
 44. Homer's Hymn 4:00
 45. Hymn Paean 3:21
 46. Daktylos In Dorian Mode 3:24
 47. Amphibrahin In Diatonic Mode 4:06
 48. Fragment From "Orestis" 1:36
 49. The Road 1:03
 50. Organic Iamvos 2:56
 51. Delphic Hymn To Apollo's Children 2:52
 52. Phrygian Chromatic Mode 3:06
 53. The Armed Dance 3:01
 54. Hippeios In Diatonic Mode 3:23
 55. Epitrotos & Iambos 2:00
 56. Epitrotos 'd 2:14
 57. Nemesis Song 4:06
 58. Dorius Harmonia 1:35
 59. Ypodorios Harmonia 1:59
 60. Phrygios Harmonia 4:00
 61. Hypophyrigios Harmonia 3:21
 62. Lydios Harmonia 3:24
 63. Hypolydios Harmonia 4:06
 64. Myxolydios Harmonia 1:36
 65. Dorios Harmonia 1:03
 66. Adoriko Harmonia 2:56
 67. Androphyrigios Harmonia 2:52
 68. Athenian Paian 3:06
 69. Fragment Of The Death Of Ajax 3:01
 70. Fragment Of An Instrumental Melody 3:23
 71. Kyvoioiklios Melody 2:00
 72. Melody Of The Godess Hera 2:14
Petros Tabouris Thyraden - Post-Byzantine Secular Music (13th - 17th Century)

Petros Tabouris — Thyraden - Post-Byzantine Secular Music (13th - 17th Century)

Released 2/19/1998
 1. Kratima "Is Tin Isodon" (Anonimou) (Kratema "At The Entrance") 2:35
 2. Ti Megalin Exousian (What Great Power (A Moral Love Song)) 3:34
 3. Romaikos Choros (Romeikos Dance) 2:33
 4. Ti Sklirotis Ine Fos Mou (How Hard It Is My Dear) 3:43
 5. Kratima Tou Daniil Protopsaltou 3:46
 6. Zonaradikos Choros (Zonaradikos Dance) 6:32
 7. Is Ta Vathi Tis Kardias Mou (In The Depths Of My Heart) 4:10
 8. Pesrefi Se Makam Kiournti & Ousoul Mperefsan Tou Ellina Sintheti Aggelou 4:29
 9. Apospasma Apo Kalofoniko Irmo (Tou Petrou Bereketi) (Fragment Of "Calophonic Hirmos") 4:25
 10. Kratima (Tou Petrou Lambadariou) 2:03
 11. Kratima "I Psaltira" (Tou Georgiou Ikonomou I Prasinou) (Kratema "The Psaltira") 10:36
Petros Tabouris Thyrathen - Metavyzantini Entehni Kosmiki Mousiki 13os -17os (Post Byzantine Music)

Petros Tabouris — Thyrathen - Metavyzantini Entehni Kosmiki Mousiki 13os -17os (Post Byzantine Music)

Released 12/1/2008
 1. Ihima Is Tin Isodo (Organiko) 2:35
 2. Ti Megalin Exousian 3:34
 3. Syrtos 2Simos Choros Tis Propontidas (Organiko) 2:33
 4. Ti Sklirotis Ine Fos Mou 3:43
 5. Kratima Tou Daniil Protopsalti (Organiko) 3:46
 6. Zonaradikos I Stavrotos Choros Se 6Simo Rythmo (Instrumental) 6:32
 7. Is Ta Vathi Tis Kardias Mou 4:10
 8. Pesrefi Se Makam Kiournti & Ousoul Mperefsan Tou Ellina Syntheti Aggelou 4:29
 9. Taximi Kanonaki-Aposp.Kalofonikou Irmou "Steno Ek Vatheon Tis Psyhis Mou" 4:25
 10. Kratima Petrou Lampadariou (Organiko) 2:03
 11. Kratima "I Psaltira Tou Prasinou" (Organiko) 10:36
 12. Mega Systima (Organiko) 31:41
 13. Balos-Syrtos Choros 2Simos (Organiko) 4:13
 14. Kratima P. Chalatzoglou (Organiko) 4:16
 15. Chasapikos Choros (Organiko) 4:23
 16. Kratima Meletiou Sinaiti (Organiko) 3:19
 17. Mantilatos 7Simos Choros & Zonaradikos 6Simos Choros (Organiko) 4:18