CÜR Music

Boldly Going Where No Other Music App Has Gone Before…

Dr. L. Subramaniam

Albums by Dr. L. Subramaniam

Dr. L. Subramaniam Aadi Ganesh
Dr. L. Subramaniam Distant Visions

Dr. L. Subramaniam — Distant Visions

Released 8/1/1991
 1. Ragam Tanam Pallavi 21:01
 2. Ragamalika 33:36
Dr. L. Subramaniam Inner Prayer

Dr. L. Subramaniam — Inner Prayer

Released 10/27/2008
 1. Hemavati Raga Alapana 35:18
 2. Shambho Saamba 15:14
Dr. L. Subramaniam In Praise Of Ganesh

Dr. L. Subramaniam — In Praise Of Ganesh

Released 8/1/1992
 1. Kriti: 'sada Manil Vazhum' 23:38
 2. Kriti: 'kuzhul Kayttu 39:41
Dr. L. Subramaniam Kalyani

Dr. L. Subramaniam — Kalyani

Released 12/6/2011
 1. Varṇam - Rāgam: Kalyānī 11:04
 2. Varṇam - Tālam: Ādi (8 Beats) 10:51
 3. Kṛiti By Saint Tyāgarāja - Rāgam: Bilaharị 6:17
 4. Kriti By Saint Tyāgarāja - Tāḷam: Khaṇḑa Cāpu (5 Beats) 18:16
Dr. L. Subramaniam Live In Antwerp

Dr. L. Subramaniam — Live In Antwerp

Released 1/1/2006
 1. Dattatreya Trimurti Rupa 15:29
 2. Phalabhu Tilaka Lochana 18:35
 3. Devim Vanim 16:19
 4. Samajavaragamana 18:25
Dr. L. Subramaniam Live In Bangalore: Nada Tattva Raga Sagara

Dr. L. Subramaniam — Live In Bangalore: Nada Tattva Raga Sagara

Released 9/5/2011
 1. Uugavamma - Raga Poornapanchama 17:07
 2. Vande Shivam - Raga Yogini 15:29
 3. Gowri Taye - Raga Chakravakam 38:23
 4. Pranavasvaroopam - Raga Rushyaketupriya 7:24
 5. Vande Santam - Raga Khaharapriya 17:24
 6. Tani Avartanam 8:12
 7. Rain Drops Melody - Raga Keeravani 9:01
 8. Raga Ragini Mangalam - Raga Sama 7:37
Dr. L. Subramaniam Live In Geneva

Dr. L. Subramaniam — Live In Geneva

Released 8/1/1991
 1. Raga Yaman - Comosition In Teentaal (16beat Cycle) 30:40
 2. Raga Yaman - Comosition In Fast Teentaal (16beat Cycle) 10:40
Dr. L. Subramaniam Nada: The Music Of Divinity (Live In London)

Dr. L. Subramaniam — Nada: The Music Of Divinity (Live In London)

Released 2/22/2009
 1. Pranava Svarupam 7:35
 2. Janmotsava Raga Sagara (Abhogi, Veena Vaadini, Hamsanandi, Neela & Shubhapantuvarali) 51:03
 3. Jaya Jaya Jayee Bhava 7:04
Dr. L. Subramaniam On Record
Dr. L. Subramaniam Raga Hemavati

Dr. L. Subramaniam — Raga Hemavati

Released 11/1/1996
 1. Raga Hemavati 64:36
Dr. L. Subramaniam Raga Sagara - Live In Hyderabad, 2nd April 2006

Dr. L. Subramaniam — Raga Sagara - Live In Hyderabad, 2nd April 2006

Released 10/27/2008
 1. Pranavaswarupam, Ragam: Rushyaketupriya 8:06
 2. Hamsanandi Ragam 3:33
 3. Sthapita Bhavita, Ragam: Nathabhairavi 17:46
 4. Krishnam Vishnum, Ragam: Sudhakalyani 10:27
 5. Shambho Samba, Ragam: Hemavati 26:26
 6. Mangalam, Ragam: Sama 2:04
Dr. L. Subramaniam Raga Sarasvatipriya/Raga Vasantapriya/Raga Sivapriya

Dr. L. Subramaniam — Raga Sarasvatipriya/Raga Vasantapriya/Raga Sivapriya

Released 1/1/2006
 1. Raga Sarasvatipriya 24:53
 2. Raga Vasantapriya 21:14
 3. Raga Sivapriya 20:11
Dr. L. Subramaniam Sangeet Sangam

Dr. L. Subramaniam — Sangeet Sangam

Released 7/25/2006
 1. Raga Kirwani: Alap 17:20
 2. Raga Kirwani: Gat In Adital/Teental 21:02
Dr. L. Subramaniam Sangeet Sangam, Vol. VI

Dr. L. Subramaniam — Sangeet Sangam, Vol. VI

Released 11/27/2012
 1. Raga Jog, Pt. 1 19:37
 2. Raga Jog, Pt. 2 15:19
Dr. L. Subramaniam Sarasvati
Dr. L. Subramaniam Violin Virtuoso

Dr. L. Subramaniam — Violin Virtuoso

Released 11/6/2007
 1. Raga Mohanam - Alap 7:16
 2. Raga Mohanam - Kriti: Ennai Katharulvai In Adi Taal 27:20
 3. Raga Mohanam - Kavita Krishnamurti: Introduction 0:36
 4. Raga Mohanam - Invocatory Song In Raga Bhupali 5:15