CÜR Music

Boldly Going Where No Other Music App Has Gone Before…

Ravindra Sathe

Albums by Ravindra Sathe

Ravindra Sathe Aarti Sangrah
Ravindra Sathe Bal Sagar Bharat Hovo
Ravindra Sathe Maati Bhidali Abhala - Ravindra Sathe
Ravindra Sathe Maha Mrityunjaya
Ravindra Sathe Mantras To Start The Day

Ravindra Sathe — Mantras To Start The Day

Released 3/17/2009
 1. Kar Darshanam 0:58
 2. Bhoomi Prarthana 1:01
 3. Pratah Smaranam 0:34
 4. Snaan Mantra 7:11
 5. Tilak Mantra 2:44
 6. Pranayaam Mantra 0:38
 7. Surya Namasker 1:18
 8. Suryarghya Mantra 0:25
 9. Surya Prarthana 0:47
 10. Guru Smaranam 8:19
 11. Gayatri Mantra 3:39
 12. Karyasiddhi Hetu Prarthana 1:32
 13. Parabrahmanah Smaranam 0:53
 14. Ganeshasya Smaranam 0:41
 15. Chandi Smaranam 0:58
 16. Vishnoh Smaranam 0:48
 17. Ramasya Smaranam 1:05
 18. Shivasya Smaranam 1:24
 19. Navagraha Prarthana 0:55
 20. Prakriti Prarthana 1:06
 21. Mangal Kaamnaa 1:04
 22. Hari Om 1:50
 23. Mantra Bonus 7:11
Ravindra Sathe Matichai Gayan
Ravindra Sathe Morning Mantras

Ravindra Sathe — Morning Mantras

Released 2/15/2013
 1. Commentary English 2:11
 2. Kar Darshanam 1:01
 3. Bhoomi Prathana 0:34
 4. Pratah Smaranam 7:11
 5. Snaan Mantra 2:44
 6. Tilak Mantra 0:38
 7. Pranayam Mantra 1:18
 8. Surya Namaskar 0:25
 9. Suryarghya Mantra 0:47
 10. Surya Prathana 8:19
 11. Guru Smaranam 3:39
 12. Gayatri Mantra 1:32
 13. Karyasiddhi Hetu Prathana Vividh Dev Pratah - Smaranam 0:53
 14. Parabrahmanah Smaranam 0:41
 15. Ganeshasya Smaranam 0:58
 16. Chandi Smaranam 0:48
 17. Vishnoh Smaranam 1:05
 18. Ramasya Smaranam 1:24
 19. Shivasya Smaranam 0:55
 20. Navagraha Prathana 1:06
 21. Prakriti Prathana 1:04
 22. Mangal Kaamna 1:50
 23. Hari Om 7:09
Ravindra Sathe Nila Nisarga Nisarga
Ravindra Sathe Om: The Supreme Power Of Chanting

Ravindra Sathe — Om: The Supreme Power Of Chanting

Released 1/1/2006
 1. Om 60:05
Ravindra Sathe Protection-II: Under The Eternal Armour

Ravindra Sathe — Protection-II: Under The Eternal Armour

Released 7/7/2005
 1. Invoking Lord Vishnu 2:04
 2. Protection By Lord Vishnu 20:10
 3. Invoking Lord Shiva & Protection By Lord Shiva 10:58
Ravindra Sathe Protection-I: Under The Eternal Armour

Ravindra Sathe — Protection-I: Under The Eternal Armour

Released 7/7/2005
 1. Ganesh Invoking 2:25
 2. Protection By Ganesh 18:29
 3. Invoking Of Devi & Protection By Devi 30:10
Ravindra Sathe Saalsaalae Sonyacha Peimpal
Ravindra Sathe Shabdh Swaranchya Chandanait (Bhag-1)
Ravindra Sathe Shabdh Swaranchya Chandanait (Bhag-2)
Ravindra Sathe Shiv

Ravindra Sathe — Shiv

Released 2/1/2005
 1. Shiv Puran 2:56
 2. Dhyan Mantra 1:14
 3. Prat Smaran 3:40
 4. Daridra Dukh 6:20
 5. Bilvashtak 7:45
 6. Nirvan Ashtakam 6:00
 7. Dhun (Chandrashekhar) 6:00
 8. Aarti 5:50
 9. Manas Pooja 7:20
 10. Shiv Mahimna Stotra 25:00
 11. Aum Tryambakam 3:49
 12. Mantra 3:40
 13. Rudrashtakam 6:28
 14. Shadakshar Stotra 3:57
 15. Dwadash Stotra 2:17
 16. Lingashtakam 9:20
 17. Tandav 6:40
 18. Neelkantheshwar Stotra 6:50
 19. Mahadevshtakam 8:40
 20. Vedsar Stotra 7:50
 21. Panchakshar Stotra 4:16
 22. Shivashashtak 7:55
 23. Dhun (Om Namah Shivay) 7:25
Ravindra Sathe Shiv Upasana, Vol. 1

Ravindra Sathe — Shiv Upasana, Vol. 1

Released 4/13/2013
 1. Mangalya Stuti 4:44
 2. An Introduction 2:00
 3. Invocation 1:20
 4. Commentary (Vishwa Mantra) 0:57
 5. Vishwa Mantra 1:08
 6. Vedic Stuti 6:49
 7. Commentary (Shloka From Bhagwad Gita) 1:13
 8. Shloka From Bhagwad Gita 0:35
 9. Commentary (Shiva Puran Stuti) 0:45
 10. Shiva Puran Stuti 1:02
 11. Commentary (Shiva Naman) 0:26
 12. Shiva Naman 1:10
 13. Commentary (Om Mantra) 0:46
 14. Om Mantra 1:36
 15. Panchatatva Stuti 3:14
 16. Commentary (Vishnu Stuti) 0:37
 17. Vishnu Stuti 1:17
 18. Commentary (Shiva Stuti) 0:52
 19. Shiva Stuti 4:06
 20. Dwaadash Jyotirlinga Stuti 5:06
 21. Commentary (Shivamanas Pooja) 1:25
 22. Shivamanas Pooja 6:22
 23. Commentary (Shivapanchakshara Stotram) 1:44
 24. Shivapanchakshara Stotram 5:58
Ravindra Sathe Shiv Upasana Vol. 2

Ravindra Sathe — Shiv Upasana Vol. 2

Released 11/29/2008
 1. Shiva Mahimnah Stotram 33:54
 2. Shiva Shadakshar Stotram 7:43
 3. Rudrashtak Stotram 9:10
 4. Om Namah Shivaya Dhun 3:36
Ravindra Sathe Shree Vitthal

Ravindra Sathe — Shree Vitthal

Released 7/12/2005
 1. Bhaje Panduranga 12:25
 2. Vitthal Tum Ho Kripa Nidhaan 3:19
 3. Sundar Majhe Jate Ge 4:31
 4. Mala Vitthal Dharshan Jhale 4:26
 5. Jai Jai Vitthal 28:01
Ravindra Sathe Shri Durga Mantrashakti

Ravindra Sathe — Shri Durga Mantrashakti

Released 1/1/2007
 1. Shri Durga Gayatri 1:58
 2. Shri Nava Durga Stotram 7:35
 3. Shri Durga Atharvasheersham 13:21
 4. Shri Argala Stotram 12:33
 5. Shri Durga Chalisa 14:33
 6. Shri Durga Aarti 9:12
Ravindra Sathe Shri Ganapati Atharvshirsh

Ravindra Sathe — Shri Ganapati Atharvshirsh

Released 1/1/2002
 1. Shri Ganapati Atharvshirsh -Ekwis Avartane 29:56
 2. Shri Ganapati Atharvshirsh -Ekwis Avartane 29:27
Ravindra Sathe Shri Vishnu Mantrashakti
Ravindra Sathe Sri Visnusahasranama

Ravindra Sathe — Sri Visnusahasranama

Released 1/31/2006
 1. Invocation 8:58
 2. Dhyanam 1:26
 3. Sri Visnusahasranama Stotram 34:11
 4. Arati 8:44