CÜR Music

Boldly Going Where No Other Music App Has Gone Before…

Ramnad Krishnan

Albums by Ramnad Krishnan

Ramnad Krishnan Great Masters - Series

Ramnad Krishnan — Great Masters - Series

Released 3/8/2006
 1. Smarane Sukha (Raga: Janaranjani; Tala: Adi) 10:31
 2. Kanugonu (Raga: Nayaki; Tala: Rupakam) 4:37
 3. Mayamma (Raga: Ahiri; Tala: Adi) 5:12
 4. Bhajana Bahulake (Raga: Suruti; Tala: Adi) 8:49
 5. Enna Punniyam (Raga: Useni; Tala: Misram) 5:33
 6. Parulanna Mata (Raga: Kapi-Jawali; Tala: Adi)) 3:10
 7. Virutham - Govardanagiri (Raga: Ragamalika; Tala: Adi) 19:55
 8. Thillana (Raga: Poornachandrika; Tala: Adi) 1:25
Ramnad Krishnan Ramnad Krishnan Live At Kapaleeswarar Temple

Ramnad Krishnan — Ramnad Krishnan Live At Kapaleeswarar Temple

Released 5/31/2008
 1. Brova Bharama- Bahudari - Kriti - Talam: Adi 12:39
 2. Nee Bhajanaghana Nayaki - Kriti - Talam: Adi 4:46
 3. Akshaya Linga Vibho Sankarabharanam - Kriti - Talam: Misra Chapu 21:07
 4. Mohanakara Nitimati - Kriti - Talam: Rupakam 3:11
 5. Karpagame Kan Parai - Kriti - Talam: Adi 16:50
 6. Kadalagi Bhairavi - Thevaram - Talam: Triputa 5:35
 7. Muttavaddura Saveri - Javali - Talam: Adi 3:00
 8. Charumati Upacaramu Kanada - Javali - Talam: Misra Chapu 8:11
 9. Karanamadaga Vandu Sindhubhairavi - Tiruppugaz - Talam: Tiruppugaz 2:25
Ramnad Krishnan Ramnad Krishnan - Live At USA

Ramnad Krishnan — Ramnad Krishnan - Live At USA

Released 5/31/2008
 1. Jayamanohari – Kriti – Talam: Adi 11:04
 2. Harikambhoji – Kriti – Talam: Adi 22:44
 3. Hamsanadam – Kriti – Talam: Adi 10:25
 4. Kiravani – Kriti – Talam: Adi 39:25
 5. Behag – Javali – Talam: Rupakam 10:14
 6. Ragamalika 21:43
Ramnad Krishnan Ramnad Krishnan - Ragam Tanam Pallavi

Ramnad Krishnan — Ramnad Krishnan - Ragam Tanam Pallavi

Released 5/31/2008
 1. Varali - Ragam Tanam Pallavi 23:54
 2. Bhairavi - Ragam Tanam Pallavi 34:30
 3. Thodi - Ragam Tanam Pallavi 26:17
 4. Sahana - Ragam Tanam Pallavi 18:32
 5. Parulanamata - Kapi - Javeli 6:25
 6. Thilana - Poorna Chandrika 1:42
 7. Govardana - Dharbari Kanada 2:59