CÜR Music

Boldly Going Where No Other Music App Has Gone Before…

Distant Oaks

Albums by Distant Oaks

Distant Oaks Against The Tide

Distant Oaks — Against The Tide

Released 1/1/1999
 1. The Mist Covered Mountain/Johnny McGrevey's 3:01
 2. Dh'fhalbhainn Sgiobalta/Gwyn's Frolics 3:48
 3. The Cottage In The Grove/Paddy Taylor's 2:35
 4. Willie Macintosh 2:26
 5. The Judge's Dilemma 3:21
 6. Mo Bhuachaillin Ceanasach/Tom Billy's Jig 4:39
 7. 'S Ann An Ilie/Louden's Bonnie Woods And Braes/The Glen Where The Deer Is/Tail Toddle/Dick Gossip's Reel 5:37
 8. The Thornton Jig/Nead Na Lachan 2:40
 9. The Lass Of Roch Royal 3:30
 10. The Lark In The Morning 3:24
 11. 'Si Do Mhamo I/The Cliffs Of Moher 2:37
 12. Oran Na Maighdinn-Mhara 4:11
 13. Theid Mi'n Ceann Loch Aluinn/Tha Fionnlagh Ag Innearadh/The Smith Of Chilliechassie 3:47
 14. Morag A Dun-bheagain 4:16
Distant Oaks Gach Là Agus Oidhche: Music Of Carmina Gadelica

Distant Oaks — Gach Là Agus Oidhche: Music Of Carmina Gadelica

Released 11/4/2003
 1. Beannachadh Bràthain 0:36
 2. Maighdeannan An T-Samhraidh 3:15
 3. Hó Hoiligean, Hó M' Aighean/Nóra Chríonna 3:31
 4. Féith Mhoire 1:47
 5. Sorchar Nan Reul 1:38
 6. An Dá Bhuachaill 1:35
 7. Beannachadh Bliadhna Ùr/Tune For Hamish 3:26
 8. Danns' Nam Ban/Bhrìde! Bhrìde! 2:51
 9. Patrick's Point/The Twisted Knot 3:54
 10. Red-Roan Steed/Latha A' Phòsaidh 2:39
 11. Crònan Cuallaich 1:39
 12. Tobar Gach Gràis/An Drochaid Chliùiteach 3:39
 13. Ríl Liz/An T-Seabhag 3:15
 14. Blarney Pilgrim/Làrach Alasdair 3:43
 15. A Ghealach Ùr/Yellow Cow/The Woods Of Bothell 2:51
 16. Brìde Ban-Chobhair 3:46
 17. Taigh A' Chroiteir 2:21
 18. Rìgh Nan Reul/Heire Bannag, Hoire Bannag 3:35
 19. Soisgeul Chrìosd/Rann Romh Ùrnuigh/Scottish Suite 3:43
 20. Fhuair Mi Pòg A Làimh An Rìgh/Dia Liom A Laighe 3:57
 21. Beannachadh Bràthain (Reprise) 0:49