CÜR Music

Boldly Going Where No Other Music App Has Gone Before…

Nirmalendu Chowdhury

Albums by Nirmalendu Chowdhury

Nirmalendu Chowdhury Amaar Badhu Paraber

Nirmalendu Chowdhury — Amaar Badhu Paraber

Released 5/31/2004
 1. Amaar Badhu Paraber 3:10
Nirmalendu Chowdhury Amare Banaile Pirither

Nirmalendu Chowdhury — Amare Banaile Pirither

Released 5/31/2004
 1. Amare Banaile Pirither 3:03
Nirmalendu Chowdhury Amar Sadher Nao

Nirmalendu Chowdhury — Amar Sadher Nao

Released 5/31/2004
 1. Amar Sadher Nao 2:43
Nirmalendu Chowdhury Antarer Bairagir Lau

Nirmalendu Chowdhury — Antarer Bairagir Lau

Released 5/31/2004
 1. Antarer Bairagir Lau 3:19
Nirmalendu Chowdhury Bandhure Akile

Nirmalendu Chowdhury — Bandhure Akile

Released 5/31/2004
 1. Bandhure Akile 3:25
Nirmalendu Chowdhury Bhalo Koira Bajao Go

Nirmalendu Chowdhury — Bhalo Koira Bajao Go

Released 5/31/2004
 1. Bhalo Koira Bajao Go 3:12
Nirmalendu Chowdhury Golden Hour - Nirmalendu Chowdhury

Nirmalendu Chowdhury — Golden Hour - Nirmalendu Chowdhury

Released 12/31/1961
 1. Tomar Lagiya Re 3:06
 2. Amar Sadher Nao 2:44
 3. O Amar Daradi Age Janle 2:59
 4. O Kanai Par Kore De 3:17
 5. Bhalo Koira Bajan Go Dotara 3:13
 6. Loke Bale Bale Re 2:45
 7. Sarol Mone Etoi Dukh Dile 2:54
 8. Sohag Chand Badani Dhani 2:51
 9. Are O Sundoira Naoer Majhi 2:55
 10. Ganga Gangar Taronge 3:27
 11. Prem Jane Na Rasik Kalachand 2:57
 12. Phul Hoiya Phutio Bandhu 3:13
 13. Sagar Kuler Naiya Re 3:30
 14. Runur Jhunur Paye 2:58
 15. Ami Bondhur Premagune 3:14
 16. Padma Hase, Padma Kande 3:23
 17. Sujon Re, Jiboner Aar Hodish 3:22
 18. Nach Kare Sundari Go 2:37
 19. Guru Kangal Janiya Paar Karo 3:14
Nirmalendu Chowdhury Guru Kangal Janiya Paar

Nirmalendu Chowdhury — Guru Kangal Janiya Paar

Released 5/31/2004
 1. Guru Kangal Janiya Paar 3:13
Nirmalendu Chowdhury Hai Hai Ki Herilam

Nirmalendu Chowdhury — Hai Hai Ki Herilam

Released 5/31/2004
 1. Hai Hai Ki Herilam 3:01
Nirmalendu Chowdhury Kanai Ki Abhabe

Nirmalendu Chowdhury — Kanai Ki Abhabe

Released 5/31/2004
 1. Kanai Ki Abhabe 3:03
Nirmalendu Chowdhury Katha Koy Re Dekha Dei

Nirmalendu Chowdhury — Katha Koy Re Dekha Dei

Released 5/31/2004
 1. Katha Koy Re Dekha Dei 2:44
Nirmalendu Chowdhury Kotha Koire Dekha

Nirmalendu Chowdhury — Kotha Koire Dekha

Released 5/31/2004
 1. Kotha Koire Dekha 2:43
Nirmalendu Chowdhury Liluah Batashe

Nirmalendu Chowdhury — Liluah Batashe

Released 5/31/2004
 1. Liluah Batashe 3:10
Nirmalendu Chowdhury Loke Bale Bale Re

Nirmalendu Chowdhury — Loke Bale Bale Re

Released 5/31/2004
 1. Loke Bale Bale Re 2:45
Nirmalendu Chowdhury Musalman Bale Go Allah

Nirmalendu Chowdhury — Musalman Bale Go Allah

Released 5/31/2004
 1. Musalman Bale Go Allah 3:14
Nirmalendu Chowdhury Nach Kare Sundari Go

Nirmalendu Chowdhury — Nach Kare Sundari Go

Released 5/31/2004
 1. Nach Kare Sundari Go 2:37
Nirmalendu Chowdhury Nai Jaare Sujon

Nirmalendu Chowdhury — Nai Jaare Sujon

Released 5/31/2004
 1. Nai Jaare Sujon 3:28
Nirmalendu Chowdhury Naiya Re Sujan Naiya

Nirmalendu Chowdhury — Naiya Re Sujan Naiya

Released 5/31/2004
 1. Naiya Re Sujan Naiya 3:28
Nirmalendu Chowdhury Nimitita Nishinda Tita

Nirmalendu Chowdhury — Nimitita Nishinda Tita

Released 6/1/2004
 1. Nimitita Nishinda Tita 2:42
Nirmalendu Chowdhury Nimontran

Nirmalendu Chowdhury — Nimontran

Released 5/31/2004
 1. Ami Bondhur Premagune 3:13
Nirmalendu Chowdhury Nirmalendu Chowdhury

Nirmalendu Chowdhury — Nirmalendu Chowdhury

Released 5/1/1996
 1. O Pankhi Uirya Jao Re 3:29
 2. Pagal Hoiye Bandhu 3:06
 3. O Kanai Paar Kore De Amare 3:17
 4. Sohag Chand Badani Dhani 2:52
 5. Pan Dilam Supari Dilam Re 3:12
 6. Naiya Re Sujan Naiya 3:28
 7. Sagar Kuler Naiya Re 3:31
 8. Bhalo Koira Bajan Go Dotara 2:30
 9. O Mor Nadi Re O Mor Tista 3:29
 10. Bou Aar Jhal Jhailo Na 3:23
 11. Musalman Bale Go Allah Go 3:15
 12. Antare Bairagir Lau Baje 3:20
 13. Ranga Bou Machh Kute Re 3:12
 14. Amar Bhadu Paraber Haat Laglo Re 3:03
 15. Lilua Batashe 3:11
 16. Hay Hay Ki Herilam 3:02
 17. Tomar Mato Dayal Bandhu 3:06
 18. Neem Tita Nishinda Tita 2:41
 19. Bandure Akule Bhasaiya 3:25
 20. Katha Koyre Dekha Dai Naa 2:43
 21. Kanai Ki Abhabe 3:04
 22. Aamare Banaile Piritir Deewana 3:10
Nirmalendu Chowdhury O Amar Dardi

Nirmalendu Chowdhury — O Amar Dardi

Released 5/31/2004
 1. O Amar Dardi 2:58
Nirmalendu Chowdhury Oi Pankhi Uyirra Jabo

Nirmalendu Chowdhury — Oi Pankhi Uyirra Jabo

Released 5/31/2004
 1. Oi Pankhi Uyirra Jabo 3:29
Nirmalendu Chowdhury O Kanai Paar Kore De

Nirmalendu Chowdhury — O Kanai Paar Kore De

Released 6/1/2004
 1. O Kanai Paar Kore De 3:18
Nirmalendu Chowdhury O Pankhi Uriya Jao Re

Nirmalendu Chowdhury — O Pankhi Uriya Jao Re

Released 5/31/2004
 1. O Pankhi Uriya Jao Re 3:29
Nirmalendu Chowdhury Paan Dilam Supari

Nirmalendu Chowdhury — Paan Dilam Supari

Released 5/31/2004
 1. Paan Dilam Supari 3:12
Nirmalendu Chowdhury Padma Hase,padma Kande

Nirmalendu Chowdhury — Padma Hase,padma Kande

Released 5/31/2004
 1. Padma Hase,padma Kande 3:22
Nirmalendu Chowdhury Pagal Hoiya Bandhu

Nirmalendu Chowdhury — Pagal Hoiya Bandhu

Released 5/31/2004
 1. Pagal Hoiya Bandhu 3:04
Nirmalendu Chowdhury Phul Hoia Futio Bandhu

Nirmalendu Chowdhury — Phul Hoia Futio Bandhu

Released 5/31/2004
 1. Phul Hoia Futio Bandhu 3:12
Nirmalendu Chowdhury Prem Jane Na Rosik Kala

Nirmalendu Chowdhury — Prem Jane Na Rosik Kala

Released 5/31/2004
 1. Prem Jane Na Rosik Kala 2:57
Nirmalendu Chowdhury Ranga Bou Mach

Nirmalendu Chowdhury — Ranga Bou Mach

Released 5/31/2004
 1. Ranga Bou Mach 3:12
Nirmalendu Chowdhury Runur Jhunur Paye

Nirmalendu Chowdhury — Runur Jhunur Paye

Released 5/31/2004
 1. Runur Jhunur Paye 2:57
Nirmalendu Chowdhury Sagar Kuler Naiya Re

Nirmalendu Chowdhury — Sagar Kuler Naiya Re

Released 5/31/2004
 1. Sagar Kuler Naiya Re 3:30
Nirmalendu Chowdhury Sajani O Sajoni

Nirmalendu Chowdhury — Sajani O Sajoni

Released 5/31/2004
 1. Sajani O Sajoni 3:08
Nirmalendu Chowdhury Sarol Mone Etoi Dukh Dile

Nirmalendu Chowdhury — Sarol Mone Etoi Dukh Dile

Released 5/31/2004
 1. Sarol Mone Etoi Dukh Dile 2:54
Nirmalendu Chowdhury Sohag Chandbadani Dhani

Nirmalendu Chowdhury — Sohag Chandbadani Dhani

Released 1/1/2011
 1. Sohag Chand Badani Dhani 2:52
 2. Ghate Keu Chhilona 3:48
 3. Boli Nayana, Chhale Bale Peerit Koiro Na 2:27
 4. Padma Hase, Padma Kande 3:23
 5. Bhalo Koira Bajan Go Dotara 2:30
 6. Hari Balo Mon Rasana 3:28
 7. Tomra Dekho Go Asiya 2:55
 8. Loke Bale Bale Re 4:15
 9. Phul Hoiya Phutio Bandhu 3:15
 10. Prem Jane Na Rasik Kalachand 2:59
 11. Sreemati Radhikar Sane 3:06
 12. O Raser Kaliya Doi Geli Agun Dhaliya 2:39
 13. Naiya Re Chapao Nouka 3:30
 14. Amar Sadher Nao 2:45
 15. Tomar Lagiya Re 3:06
 16. Dohai Allah Matha Khao 3:02
 17. Pakhi Kakhan Ure Jay 2:58
 18. Aachha Kore Bahar Diye O Sundari 2:52
 19. Phul Gachhti Lagaichhilam 2:42
 20. Ami Bandhur Premagune Pora > 3:14
 21. Guru Kangal Janiya Paar Karo 3:18
Nirmalendu Chowdhury Sohag Chand Badoni Dhoni

Nirmalendu Chowdhury — Sohag Chand Badoni Dhoni

Released 5/31/2004
 1. Sohag Chand Badoni Dhoni 2:50
Nirmalendu Chowdhury Suhaag Chand Badhani

Nirmalendu Chowdhury — Suhaag Chand Badhani

Released 5/31/2004
 1. Suhaag Chand Badhani 2:51
Nirmalendu Chowdhury Sujon Re,jiboner Aar

Nirmalendu Chowdhury — Sujon Re,jiboner Aar

Released 5/31/2004
 1. Sujon Re,jiboner Aar 3:21
Nirmalendu Chowdhury Tomar Lagiya Re

Nirmalendu Chowdhury — Tomar Lagiya Re

Released 5/31/2004
 1. Tomar Lagiya Re 3:05
Nirmalendu Chowdhury Tomar Mathon Dayal

Nirmalendu Chowdhury — Tomar Mathon Dayal

Released 5/31/2004
 1. Tomar Mathon Dayal 3:05
Nirmalendu Chowdhury Tomar Mato Dayal Bondhu

Nirmalendu Chowdhury — Tomar Mato Dayal Bondhu

Released 5/31/2004
 1. Tomar Mato Dayal Bondhu 3:05