CÜR Music

Boldly Going Where No Other Music App Has Gone Before…

Utpala Sen

Albums by Utpala Sen

Utpala Sen Andhar Nemechhe Dure

Utpala Sen — Andhar Nemechhe Dure

Released 5/31/2004
 1. Andhar Nemechhe Dure 3:13
Utpala Sen Dola Diye Jai Ke

Utpala Sen — Dola Diye Jai Ke

Released 5/31/2004
 1. Dola Diye Jai Ke 2:53
Utpala Sen Katha Diyechhile Hai

Utpala Sen — Katha Diyechhile Hai

Released 5/31/2004
 1. Katha Diyechhile Hai 3:03
Utpala Sen Mallika Cheyeechhe Je

Utpala Sen — Mallika Cheyeechhe Je

Released 5/31/2004
 1. Mallika Cheyeechhe Je 2:51
Utpala Sen Moyurpankhee Bhese Jai

Utpala Sen — Moyurpankhee Bhese Jai

Released 5/31/2004
 1. Moyurpankhee Bhese Jai 3:01
Utpala Sen Pakhee Aaj Kon Sure

Utpala Sen — Pakhee Aaj Kon Sure

Released 5/31/2004
 1. Pakhee Aaj Kon Sure 2:56
Utpala Sen Prantarer Gaan Aamar

Utpala Sen — Prantarer Gaan Aamar

Released 4/1/2002
 1. Prantarer Gaan Amar 3:19
 2. Jhik Mik Jonakir Deep Jwale 3:00
 3. Prem Shudhu Mor 3:11
 4. Saptaranger Khela 3:06
 5. Pakhi Aaj Kon Sure Gaan Gaay 2:57
 6. Tomar Kathai Bhabchilam 3:01
 7. Je Chhilo Sathe Kishorebelay 2:37
 8. Je Sur Bajate Chai 2:44
 9. Eto Megh Eto Je Aalo 2:59
 10. Mahuya Bone Papiya Keno Gaay 2:58
 11. Jumko Latar Bone 3:05
 12. Ei Mon Tai Kare Jato Golmal 3:03
 13. Tomar Duar Hote 3:01
 14. Chand Ki Ghumiye Porechhe 3:02
 15. Jonaki Deep Jwalo 3:11
 16. Akash Chheyechhe Oi 3:12
 17. Pather Dhare Mukto Aami 2:29
 18. Mallika Cheyechhe Je 2:52
 19. Mayurpankhi Bhese Jaay 3:02
 20. Royechhe Charaye Pather Dhare 3:02
 21. Katha Diyechile Hay 3:03
 22. Raater Kabita Shesh Kore Dao 3:19
 23. Tomar Bhuban Hote 3:12
Utpala Sen Prantarer Gaan Amar

Utpala Sen — Prantarer Gaan Amar

Released 5/31/2004
 1. Prantarer Gaan Amar 3:23
Utpala Sen Prem Sudhu Mor

Utpala Sen — Prem Sudhu Mor

Released 5/31/2004
 1. Prem Sudhu Mor 3:09
Utpala Sen Rangamatir Pahare

Utpala Sen — Rangamatir Pahare

Released 5/31/2004
 1. Rangamatir Pahare 3:02
Utpala Sen Rater Kabita

Utpala Sen — Rater Kabita

Released 5/31/2004
 1. Rater Kabita 3:19
Utpala Sen Rayechhe Chharaye

Utpala Sen — Rayechhe Chharaye

Released 5/31/2004
 1. Rayechhe Chharaye 3:01
Utpala Sen Rup Kahinir Deshe

Utpala Sen — Rup Kahinir Deshe

Released 5/31/2004
 1. Rup Kahinir Deshe 2:49
Utpala Sen Sapto Ranger Khela

Utpala Sen — Sapto Ranger Khela

Released 5/31/2004
 1. Sapto Ranger Khela 3:13
Utpala Sen Tomar Bhuban Hote

Utpala Sen — Tomar Bhuban Hote

Released 5/31/2004
 1. Tomar Bhuban Hote 3:06
Utpala Sen Tomar Kathai

Utpala Sen — Tomar Kathai

Released 5/31/2004
 1. Tomar Kathai 3:08