CÜR Music

Boldly Going Where No Other Music App Has Gone Before…

Dan Neel

Albums by Dan Neel

Dan Neel Ceol Meachanachd

Dan Neel — Ceol Meachanachd

Released 5/21/2004
 1. Umah An Oir 3:25
 2. Eibhli Geal Ciuin Ni Cearbhaill 1:57
 3. Umah Fhinn 1:52
 4. Erin Ni Neosainn Ce Hi 2:32
 5. Dol Dhan Taigh Bhuan Leat 2:15
 6. Gleanntain Ghlas Gaoth Dobhair 1:33
 7. Mo Run Fear An Leadain Duinn 2:15
 8. Theid Me Dhachaidh Cro Chinn T'Saile 1:45
 9. Ider Deighic Gus Breo 2:30
 10. I Ho Ro 'S Na Hug Oro Eile 1:06
 11. Burn An Lagan 4:42
 12. Cumh' Airson A Fir 'Sleinbh Silis Nic Raonaill 2:07
 13. Tuireadh Iain Ruaidh 2:04
 14. Cha Till McCruimein 2:13
 15. An Mhaighdean Mhara 2:49
 16. Maighdeanan Na H--Airidh 1:27
 17. Gaoit Us N--Oeas 2:10
 18. Tioraidh Tarwathie 3:56
 19. Mhuinntir A'Ghlinne 1:40