CÜR Music

Boldly Going Where No Other Music App Has Gone Before…

Jayashankar

Albums by Jayashankar

Jayashankar Jayashankar & Valayapatti (Nadhaswaram & Thavil)

Jayashankar — Jayashankar & Valayapatti (Nadhaswaram & Thavil)

Released 1/1/2005
 1. Mahaganapathim (Jayashankar & Valayapatti) 8:16
 2. Samajavaragamana 6:52
 3. Vaa Muruga Vaa 6:13
 4. Ranjani 7:59
 5. Ayyappan Avadharitha 19:54
 6. Theertha Vilayattu Pillai (Jayashankar & Valayapatti) 5:31
 7. Jagadhodhaarana (Jayashankar & Valayapatti) 4:28
Jayashankar Mallari

Jayashankar — Mallari

Released 1/1/2006
 1. Khandajati Triputa 8:13
 2. Chatusrajati Triputa 12:24
 3. Khandajati Triputa(Mallari) 8:57
 4. Khandajati Triputa(Jayashankar&valayapatti) 7:04
 5. Chatusrajati Triputa(Jayashankar&valayapatti) 4:53
Jayashankar Nadhaswaram
Jayashankar Nadhaswaram - Jayashankar & Valayapati Vol - I

Jayashankar — Nadhaswaram - Jayashankar & Valayapati Vol - I

Released 1/1/2002
 1. Karunai Kadale 3:50
 2. Mamavasada (Jayashankar & Valayapatti) 4:37
 3. Brocheva (Jayashankar & Valayapatti) 6:03
 4. Narayana (Jayashankar & Valayapatti) 5:49
 5. Raguvamsa (Jayashankar & Valayapatti) 6:40
 6. Thaye Yesoda (Jayashankar & Valayapatti) 9:37
 7. Thavil Thani Avarthanam 5:20
 8. Manasa Sancharare (Jayashankar & Valayapatti) 3:27
 9. Senthamizh Nadenum 5:28
 10. Krishna Nee Begane (Jayashankar & Valayapatti) 6:00
 11. Thillana (Jayashankar & Valayapatti) 4:12
 12. Magudi (Jayashankar) 5:51
Jayashankar Nadhaswaram - Jayashankar & Valayapati Vol - II

Jayashankar — Nadhaswaram - Jayashankar & Valayapati Vol - II

Released 1/1/2002
 1. Gajavadhana (Jayashankar & Valayapatti) 7:23
 2. Nee Dhayarada 7:56
 3. Oora Joopu (Jayashankar & Valayapatti) 5:50
 4. Jeenamai 9:00
 5. Jagadheeswari (Jayashankar & Valayapatti) 11:37
 6. Thani Avarthanam 10:09
 7. Jalanthara. 3:45
 8. Mangai Polundu 3:45
Jayashankar Nadhaswaram - Jayashankar & Valayapati Vol - III

Jayashankar — Nadhaswaram - Jayashankar & Valayapati Vol - III

Released 1/1/2002
 1. Karunai Sagara 6:56
 2. Enna Thavam (Jayashankar & Valayapatti) 4:56
 3. Thamarai Pootha 5:05
 4. Baaro Krishnaiya 6:27
 5. Bhajare Edhu Nadham 6:54
 6. Pibare Ramarasam 4:30
 7. Thunbamnaergaiyil (Jayashankar & Valayapatti) 5:21
 8. Chinnanchiru Kiliye (Jayashankar & Valayapatti) 7:49
 9. Nadhar Mudi 7:58
 10. Bhajans (Jayashankar & Valayapatti) 4:51
Jayashankar Nadhaswaram - Jayashankar & Valayapati Vol - IV

Jayashankar — Nadhaswaram - Jayashankar & Valayapati Vol - IV

Released 1/1/2005
 1. Nannubrovani 7:37
 2. Vallaba (Jayashankar & Valayapatti) 2:43
 3. Vandanamu Raghuvandanamu 9:23
 4. Ksheerasagara (Jayashankar & Valayapatti) 9:46
 5. Thavil Thani Avarthanam (Jayashankar Valayapatti) 11:48
 6. Sukhi Yavaro 8:36
 7. Seesaganga 5:20
 8. Govardhana (Jayashankar & Valayapatti) 3:41
Jayashankar Nadhaswaram - Jayashankar & Valayapati Vol - V

Jayashankar — Nadhaswaram - Jayashankar & Valayapati Vol - V

Released 1/1/2005
 1. Mallari (Jayashankar & Valayapatti) 15:14
 2. Thathuvamariya 7:54
 3. Bagayanayya 6:22
 4. Kalikiyunde 28:20
 5. English Note (Jayashankar & Valayapatti) 2:05