CÜR Music

Boldly Going Where No Other Music App Has Gone Before…

A. Kanyakumari

Albums by A. Kanyakumari

A. Kanyakumari A Kanyakumari - 27 Violins

A. Kanyakumari — A Kanyakumari - 27 Violins

Released 1/1/2003
 1. Mallari (Nattai) - A. Kanyakumari 4:44
 2. Pahi Pahi (Sindhu Bhairavi) - A. Kanyakumari 2:46
 3. Raghuvamsa Sudha (Kathanakuthukalam) - A. Kanyakumari 10:52
 4. Amba Kamakhi (Swarajathi) - A. Kanyakumari 14:35
 5. Nagumomu (Abheri) - A. Kanyakumari 18:39
 6. Premamuditha (Sai Bhajan) - A. Kanyakumari 3:47
 7. Note (Bharath) - A. Kanyakumari 5:02
 8. Shanthi Nilavavendum (Thilang) - A. Kanyakumari 4:25
A. Kanyakumari A.Kanyakumari - "Dudukugala" - Violin

A. Kanyakumari — A.Kanyakumari - "Dudukugala" - Violin

Released 11/5/1998
 1. Gajavadna Karuna 7:23
 2. Duduku Gala 8:58
 3. O Jagadamba 12:12
 4. Raghunada Nannu 3:53
 5. Rara Rajeevalochana 31:40
 6. Jayathi Jayathi 2:19
A. Kanyakumari A.Kanyakumari - Vadya Lahari (Violin)

A. Kanyakumari — A.Kanyakumari - Vadya Lahari (Violin)

Released 11/30/2002
 1. Varanamukhava (Raga - Hamsadhwani) 9:22
 2. Eti Yochanalu (Raga - Kiranavali) 4:38
 3. Saranam Bhava Karunamayi (Raga-Hamsavinodhini) 7:24
 4. Raga Alapana (Raga - Dharmavathi) 2:37
 5. Raga Alapana Veena And Nadas (Raga -Dharmavathi) 20:21
 6. Kanda Bhatka Chinthamani 20:21
 7. Karunai Deivame (Raga - Sindu Bhairavi) 3:08
A. Kanyakumari Musical Melodies
A. Kanyakumari Musical Melodies-Claasical Instrumental
A. Kanyakumari Om Namo Narayana

A. Kanyakumari — Om Namo Narayana

Released 1/1/2004
 1. Om Namo Narayana 4:58
A. Kanyakumari Raga Sudha Rasa

A. Kanyakumari — Raga Sudha Rasa

Released 1/1/2004
 1. Raga Sudha Rasa 5:47
A. Kanyakumari Raghupathi Raghava

A. Kanyakumari — Raghupathi Raghava

Released 1/1/2004
 1. Raghupathi Raghava 2:48
A. Kanyakumari Vaadya Lahari

A. Kanyakumari — Vaadya Lahari

Released 12/31/1987
 1. Varanamukhava (Raga - Hamsadhwani) 9:22
 2. Eti Yochanalu (Raga - Kiranavali) 4:38
 3. Kanda Bhatka Chinthamani 20:21
 4. Saranam Bhava Karunamayi (Raga-Hamsavinodhini) 7:24
 5. Karunai Deivame (Raga - Sindu Bhairavi) 3:08