CÜR Music

Boldly Going Where No Other Music App Has Gone Before…

S. Gayathri

Albums by S. Gayathri

S. Gayathri Chuttum Vizhi

S. Gayathri — Chuttum Vizhi

Released 1/1/2004
 1. Chuttum Vizhi 3:52
S. Gayathri Gajavadana

S. Gayathri — Gajavadana

Released 1/1/2004
 1. Gajavadana 4:28
S. Gayathri Ganapathi Thaalai

S. Gayathri — Ganapathi Thaalai

Released 1/1/2004
 1. Ganapathi Thaalai 4:10
S. Gayathri Kaliyuga Varadan

S. Gayathri — Kaliyuga Varadan

Released 1/1/2004
 1. Kaliyuga Varadan 5:50
S. Gayathri Nalirmani

S. Gayathri — Nalirmani

Released 1/1/2004
 1. Nalirmani 4:21
S. Gayathri Ninne Nera Nammithi

S. Gayathri — Ninne Nera Nammithi

Released 1/1/2004
 1. Ninne Nera Nammithi 16:21
S. Gayathri Sadananda Thandavam

S. Gayathri — Sadananda Thandavam

Released 1/1/2004
 1. Sadananda Thandavam 10:06
S. Gayathri Sarasadala Nayana

S. Gayathri — Sarasadala Nayana

Released 1/1/2004
 1. Sarasadala Nayana 5:50
S. Gayathri S.Gayathri - Carnatic Vocal

S. Gayathri — S.Gayathri - Carnatic Vocal

Released 3/23/1999
 1. Sri Raja Mathangi - S. Gayathri 5:21
 2. Gajavadana - S.Gayathri 4:30
 3. Saarasa Dhala - S. Gayathri 5:52
 4. Sadhananda - S. Gayathri 10:09
 5. Thelisi Rama(Poornachandrika) - S. Gayathri 5:27
 6. Ninnu Nera - S. Gayathri 16:25
 7. Kaliyuga Varadan - S. Gayathri 5:52
 8. Chuttumvizhi - S. Gayathri 3:54
 9. Thillana - S. Gayathri 5:10
S. Gayathri S Gayathri - Vocal

S. Gayathri — S Gayathri - Vocal

Released 3/10/2003
 1. Tera Tiyagarada (Raga-Gowlipantu) 4:00
 2. Venkatagiri (Bilahari) 16:20
 3. Saraguna Paalimpa (Raga - Kedaragowlai) 14:03
 4. Venkataramana (Raga - Latangi) 16:20
 5. Pankajaksha Pahi (Raga - Sindhu Bhairavi) 4:58
 6. Tirupati Venkataramana (Raga-Hamsanadi) 5:19
 7. Sri Venkata Gireesam (Raga - Suruti) 4:50
S. Gayathri Shri Raja Mathangi

S. Gayathri — Shri Raja Mathangi

Released 1/1/2004
 1. Shri Raja Mathangi 5:25
S. Gayathri Thelisi Rama

S. Gayathri — Thelisi Rama

Released 1/1/2004
 1. Thelisi Rama 5:22
S. Gayathri Thillana

S. Gayathri — Thillana

Released 1/1/2004
 1. Thillana 5:04